Miljöstyrningsrådet

Miljöstyrningsrådets verksamhet certifierat för miljö, kvalitet och arbetsmiljö

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2012 08:17 CEST

Miljöstyrningsrådet, regeringens expertorgan för miljöanpassad upphandling, har infört ett integrerat ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö och nu fått detta godkänt och certifierat. Miljöarbetet är certifierat enligt EMAS/ISO 14001, kvalitetsarbetet enligt ISO 9001, och arbetsmiljöarbetet enligt OHSAS 18001. Miljöstyrningsrådets arbete med det internationella EPD®systemet att utveckla en internationell modell för en trovärdig kommunikation kring produkters miljö- och klimatprestanda har också godkänts och följer den internationella standarden för miljödeklarationer – ISO 14025.

- Vi har alltid arbetat efter ett strukturerat och standardiserat arbetssätt i våra processer så nu har vi också fått detta officiellt bekräftat, säger Sven-Olof Ryding VD på Miljöstyrningsrådet.

Miljöstyrningsrådet har särskilt fokuserat sitt arbete på att utveckla en standardiserad modell för sitt arbete med att ta fram förslag till upphandlingskriterier. Modellen ska säkerställa att kriterierna innehållande miljö-och andra hållbarhetskrav med tillhörande motiv till de föreslagna kraven och förslag på verifikat blir såväl drivande ur miljösynvinkel som marknadsanpassade, utifrån ett användarperspektiv. Processen liknar den som internationellt standardiseringsarbete arbetar efter. Miljöstyrningsrådets arbete med att ta fram upphandlingskriterier sker på ett öppet sätt i expertgrupper med aktörer från kommuner, landsting, branschorganisationer, leverantörer och intresseorganisationer m.fl. Förslagen till upphandlingskriterier genomgår löpande intern juridisk kvalitetsgranskning och skickas sedan ut på remiss. Slutligen sker en revision av en extern och oberoende granskningsgrupp innan kriterierna publiceras.

- Vi måste leva som vi lär och jag hoppas att offentliga upphandlare känner en trygghet i att vi nu kan visa på att har kvalitetssäkrat vår kriterieprocess för att de ska känna att Miljöstyrningsrådet gör det vi kan för att hjälpa upphandlare på olika sätt i deras dagliga arbete, fortsätter Sven-Olof Ryding.

För mer information kontakta Susanne Lång, kommunikationsansvarig på susanne@msr.se, 0708-96 88 81.

Om Miljöstyrningsrådet

Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad och annan hållbar offentlig upphandling och ger stöd till offentliga sektorn att miljöanpassa sina inköp. Miljöstyrningsrådet utvecklar och tillhandahåller även miljöledningssystem (EMAS) och internationellt jämförbar produktrelaterad miljö- och klimatinformation (EPD®systemet).