Linköpings kommun

Miljöteknik i fokus vid vietnamesiskt besök

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2014 08:02 CEST

Linköpings kommun och regionen Thai Nguyen, norr om Hanoi ska arbeta tillsammans i ett projekt för att förbättra metoder och arbetssätt inom områdena avloppsvatten- och avfallshantering.  Denna vecka, måndag 5 maj -  fredag 9 maj, besöker en delegation från Thai Nguyen Linköping.

Det finns stort intresse från vietnamesiskt håll för den kunskap om miljöteknik som finns i Linköping. Samverkan inom miljöteknik mellan Thai Nguyen och Linköping inleddes 2012 med ett 1-årigt projekt 2012 och går nu vidare med ett 3-årigt projekt åren 2014 - 2016.

Syftet med projektet är att förbättra metoder och arbetssätt inom områdena avloppsvatten- och avfallshantering och att utveckla verktyg för att skapa ökad delaktighet i planeringsprocesser, lära sig om strategier för att öka medborgarnas engagemang och bygga nätverk av viktiga aktörer ¬- företag, myndigheter, universitet och medborgare - och samtidigt förbättra resurshanteringen.  Projektet har beviljats medel från ICLD, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati. ICLD hjälper kommuner att etablera och utveckla internationella samarbeten på lokal nivå inom olika verksamhetsområden.

Vid besöket i Linköping ska den vietnamesiska delegationen bland annat besöka Tekniska Verkens olika anläggningar och det nya bostadsområdet Harvestad. Gruppen kommer också att ta del av presentationer från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om hur man arbetar med planprocesser. Under veckan får delegationen en översikt av hur Linköpings kommun arbetar med medborgarinflytande och information till allmänheten. 
 
Delegationen leds av Mr Nhu Van Tam som är politiker med uppdrag som vice ordförande på provinsnivå i Thai Nguyen. Övriga i gruppen är tjänstemän inom bland annat landsbygd och jordbrukssektorn, infrastruktur inom vatten och avlopp, stadsplanering. En representant från Vietnam är vice rektor på Thai Nguyen universitet.

För ytterligare information kontakta kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M),
telefon 0702-11 44 82

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.