Exportrådet

Miljöteknik stor tillväxtbransch – nya siffror släpps den 20 oktober!

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 08:46 CEST

Miljöteknikbranschen fortsätter att växa och nu visar även företagen inom energiområdet framfötterna. Globalt är miljöteknik en gigantisk marknad och branschens tillväxtpotential är stor. Världsmarknaden för miljöteknik beräknas vara värd 6000 miljarder kronor år 2010.

Den senaste rapporten presenterades 2003 och intresset var då mycket stort.

Exportrådets chefekonom Mauro Gozzo presenterar 2005 års statistikrapport på ett pressmöte den 20 oktober kl 9.00.

Välkommen!

Tid: Torsdagen den 20 oktober kl 9.00

Plats: Exportrådet, World Trade Center, Stockholm, Klarabergsviadukten 70, våning 4 rum Propellern.

Anmälan: press@swedishtrade.se

För ytterligare information kontakta:

Christin Rappe, information- & pressansvarig Svensk Miljöteknikexport, tel: 08-588 661 16

Rutger Engsäll, ansvarig Svensk Miljöteknikexport, tel: 08-588 660 29

Helena Olsson, informatör Exportrådet, 08-588 660 77, 0708-81 86 93

Exportrådet är en resurs för alla svenska företag som vill göra internationella affärer. Vi har lång erfarenhet av internationell affärsutveckling och finns på plats i mer än 40 länder med 400 anställda. Exportrådet ägs av staten och näringslivet och omsätter cirka 400 miljoner kronor.

På den svenska regeringens uppdrag satsar Exportrådet, genom nätverket Svensk Miljöteknikexport, på att öka förutsättningarna för export av svensk miljöteknik. Nätverket arbetar inom områdena avfallshantering och återvinning, förnybar energi, energieffektivisering samt luft-, vatten- och avloppsrening.

Svensk Miljöteknikexport har idag nära 700 svenska företag som medlemmar. Genom gemensamma aktiviteter marknadsförs företagens tjänster och produkter internationellt. Vi är också ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte mellan företag, organisationer och myndigheter. Att delta i Svensk Miljöteknikexport är kostnadsfritt.

Detta pressmeddelande finns även på www.swedishtrade.se/press .