Naturvårdsverket

Miljötipset: Fällor för lodjursjakt

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2010 09:20 CET

Färre lodjur har skador av fällor idag än på 1990-talet. Det beror främst på att Naturvårdsverket har upphävt tillståndet för den fälla som orsakar flest skador och skärpt kraven på de fångstredskap som är godkända för lodjursjakt.

Alla lodjur som fälls i jakt undersöks av en besiktningsman. Djurkroppen skickas till Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, som på Naturvårdsverkets uppdrag undersöker alla lodjur som fälls under skyddsjakt eller licensjakt. En särskild kontroll görs av lodjur som fångas i fälla, tassarna ska fotograferas och man undersöker om mage och tarm innehåller flisor från fångstredskapet. Vårt intresse är att se till att fällorna fyller kraven på djurskydd.

Nu har SVA på uppdrag av Världsnaturfonden gjort en rapport över fällfångster och skadorna åren 1996-2009. Rapporten visar att det är betydligt färre skador.

Läs Naturvårdsverkets webbartikel om fällfångst av lodjur

För ytterligare information, vänligen kontakta: Per Risberg, handläggare Viltförvaltningsenheten, 08-698 85 34