Naturvårdsverket

Miljötipset: Förberedelser för vargflytt

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 15:19 CET

Regeringen har uppdragit åt Naturvårdsverket att genetisk förstärka vargstammen genom att underlätta naturlig invandring och/eller flytta vargar. Nu arbetar vi på en projektplan för uppdraget.

Den skandinaviska vargstammen är inavlad. Den härstammar från 3 individer som kom in på 1980-talet.

År 2008 kom två vargar in till Norge respektive Sverige och båda har fått valpar två år i rad. Dessa vargar och valpar är viktiga för att förstärka den genetiska stammen, men det behövs fler invandrade vargar. Därför har regeringen och riksdagen beslutat att högst 20 vargar ska införlivas i den svenska vargstammen till 2014.

Förstärkningen kan ske genom att vargar från till exempel Finland kommer in på naturlig väg. Det kan krävas insatser för att säkra deras färd genom renskötselområdet. Alternativet är aktiv flyttning av vargar. Det kan gälla vargar som kommer in i norra Sverige eller import från Finland. Jordbruksverket kommer att få  i uppdrag av regeringen att titta på vad som krävs för säker import av vargar, medan Naturvårdsverket får ansvar för själva flyttfrågorna.

Förankring nödvändig

Det krävs bra förberedelser för att kunna genomföra en flyttning av vargar. Det handlar inte bara om att välja ut en bra plats som är lämplig för vargar utan även att inleda en dialog med befolkningen i området om nytillskottet. Det behövs omfattande dialog, både med markägare och kringboende. Därför har regeringen uppdragit åt jägarorganisationerna att aktivt förankra flytten i lämpliga områden.

Det behövs samverkan mellan alla dem som har ansvar för flytten, dvs. Naturvårdsverket, jägarorganisationer och länsstyrelserna. De nya viltförvaltningsdelegationerna  vid länsstyrelserna  kommer att få en viktig roll framöver för att förankra flyttplaner.

Projekt för flytt

Naturvårdsverket förbereder som bäst en projektplan för flytten. Projektet genomförs i tre steg

  • Fas 1: Sätta igång processer och ta fram riktlinjer för att genomföra flytten. Det är biologiska, sociala och veterinära frågor. Det behövs en stark samverkan mellan dem som ska samarbeta om flytten och lokal förankring.
  • Fas 2. Genomföra flytt. Den fysiska transporten kan vara lätt. Oklart om vargen stannar på platsen.
  • Fas 3. Uppföljning av såväl sociala aspekter och hur vargstammen förstärkts genetiskt.

Startskott i februari

I februari kommer Naturvårdsverket att träffa forskare från Institutionen för Stad och Land vid Sveriges Lantbruksuniversitet för att diskutera hur flytten kan genomföras. Institutionen har tagit fram Dialog för naturvården, vårt program  för kompetensutveckling av personal vid länsstyrelser och Naturvårdsverket.

Vi kommer också att träffa länsstyrelser, Jordbruksverket och jägarorganisationer och självklart vårt eget Råd för rovdjursfrågor.

Projektproganisation

Vi skissar på följande organisation för projektet.

  • Styrgrupp med länsstyrelser, Jordbruksverket och andra som har utpekat ansvar för flytt, dvs. jägarorganisationer
  • Referensgrupp: Naturvårdsverkets Råd för rovdjursfrågor där alla intressenter ingår
  • Expertgrupp av forskare: Genetiker, vargforskare, samhällsforskare.
  • Arbetsgrupp: Naturvårdsverket, Jordbruksverket, jägarorganisationer, länsstyrelser

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Klas Allander, handläggare Viltförvaltningsenheten, 08- 698 85 39, klas.allander@naturvardsverket.se