Vänsterpartiet

Miljöutskottet röstade för stark kemilag

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2005 16:59 CEST

Europaparlamentets miljöutskott röstade idag övertygande för en stark kemikalielag i EU.
Utskottet avvisade de försvagningar av kemikaliedirektivet, Reach, som föreslagits av industriutskottet, inre marknadsutskottet och till och med av EU-kommissionen själv.

Utskottet röstade för att ansvaret för att utvärdera kemikaliers säkerhet ska ligga på de företag som tillverkar eller importerar dem, och inte på myndigheterna. Dagens situation är att myndigheter förväntas testa och i sedan förbjuda de kemikalier som är farliga. Problemet är dock att de inte har resurser och befogenheter att lösa den uppgiften för de hundratals nya kemikalier som kommer ut på marknaden varje år.


– Det är mycket viktigt att ansvaret läggs över på industrin, säger Jonas Sjöstedt, EU-parlamentariker (v).
Utskottet röstade för substitution, det vill säga att de farligaste ämnena ska ersättas med mindre farliga ämnen när sådana tas fram. När det gäller kraven på ämnen som produceras eller importeras i lägre volymer, alltså under 10 ton per år, röstade utskottet för en kompromiss. Den innebär lägre krav på vissa kemikalier, men högre krav på ämnen som går ut i konsumentledet.

– Sammantaget betyder det en förbättring jämfört med kommissionens förslag, säger Sjöstedt. Jag är mycket glad för att utskottet tillbakavisade de värsta förslagen till försämringar som kommit sista tiden från bland annat EU-kommissionen. Det är pinsamt av kommissionen att inte visa mer lojalitet mot sitt eget lagförslag.

Miljöutskottet är ansvarigt för Europaparlamentets behandling av Reach. Parlamentets slutomröstning i första läsningen är planerad till november. Sedan blir det upp till rådet att komma fram till sin gemensamma ståndpunkt, som sedan går tillbaka till parlamentet för en andra och sista läsning.

För mer information, kontakta:
Jonas Sjöstedt, EU-parlamentariker (v): +46 70 554 15 21
Roger Falk, pressekreterare: +32 473 80 45 79