Moderaterna

Miljöutskottets omröstning kan stjälpa REACH

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 15:19 CEST

- Dagens omröstning om REACH för oss inte ett steg närmare en ny kemikaliepolitik.

Det säger de moderata europaparlamentarikerna Christofer Fjellner och Gunnar Hökmark med anledning av att Europaparlamentets miljöutskott i dag behandlade förslaget till ny kemikaliepolitik, REACH. Miljöutskottet delar ansvaret för frågan med utskottet för den inre marknaden och industriutskottet. Förslaget avvek på många centrala punkter från resultatet ibland annati dessa två utskott.

- Vi vill ha tydligare prioriteringar och förenkla det väldigt komplexa regelverk REACH utgör. När Europaparlamentets industriutskott behandlade REACH kom denna balans till ett uttryck som vi anser kan finna stöd i parlamentet och som innebär ett steg framåt när det gäller att säkra kunskaper om de kemikalier som används av konsumenter och industri.

- Dagens kemikaliepolitik fungerar inte och därför är det viktigt att vi får REACH på plats. Därför är det tråkigt att miljöutskottet valde att förkasta nästan alla synpunkter från parlamentets andra utskott och dessutom var splittrat. Risken är att miljöutskottet i och med dagens votering stjälper hela REACH.

- Miljöutskottet borde haft tydligare prioriteringar och missade flera möjligheter till att förenkla förslaget och skapa en bred enighet om den nya kemikaliepolitiken. Vi hoppas att REACH kan bli verklighet genom att en bred enighet skapas när parlamentet i sin helhet fattar beslut om REACH under hösten.