TreeWell Biologisk Avloppsrening AB

Temakväll: Miljövänligt enskilt (kretslopps) avlopp

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2017 11:19 CEST

Nya krav är på väg för enskilt avlopp – informera dig redan idag!

Många nya bestämmelser är på väg att träda i kraft för enskilda avloppsanläggningar och torsdag 6 april hålls en temakväll i Österlen som handlar om miljövänliga enskilda avlopp och kretsloppsavlopp. Utvalda är TreeWell´s system för rening av enskilt avlopp som kommer presenteras närmare tillsammans med Aquatron mulltoalett.

I regionen Österlen finns det 9000 små avlopp som inte är anslutna till kommunalt VA-reningsverk. Ystad-Österlenregionens Miljöförbund gör just nu en inventering och uppföljning av dessa anläggningar. Därför har vi bjudit in miljöinspektörer, entreprenörer och experter som presentera hållbara avloppslösningar och ger dig förhandsinformation.

De båda miljöinspektörerna Anna Levin och Rasmus Ahlm, Ystad-Österlenregionens Miljöförbund är på plats. De svarar på frågor som ”när krävs tillstånd” och n”är måste man bara göra en anmälan” och ”hur går man till väga”? Men du kan också ta tillfället i akt och ställa personliga frågor gällande ditt eget avlopp.

Froste Persson inleder temakvällen utifrån sin långa erfarenhet som handläggare av enskilda avlopp och kretsloppsavlopp i Simrishamns kommun. Han lägger grunden för förståelsen av enskilda avlopp och de krav som ställs på skyddsnivåer, reducering, teknik etc. Froste beskriver den utveckling som skett under åren och förklarar hur ett kretsloppsavlopp fungerar.

Stanislaw Lazarek, Carex of Sweden. Stanislaw har utvecklat och presenterar ett biologiskt reningssystem TreeWell som uppfyller de krav som ställs på enskilda avlopp och bidrar till den biologiska mångfalden på ett sätt som traditionella minireningsverk inte gör. Metoden går ut på att efterlikna naturen, mikroorganismer och växter tar hand om avloppet och kvar blir bara kvävgas och vatten som kan återvinnas.

Jim Johansson, Aquatron är entreprenören med erfarenhet av miljöriktiga och lätthanterliga toalettsystemet till enskilt avlopp utan driftkostnader med vanliga vattentoaletter. Detta system skiljer sig från Ecodry från Wostman som Froste Persson presenterar när han beskriver Ecotopias kretsloppsavlopp.

Särskilt enskilda avlopp bör i högre grad anpassas för att återföring av näringsämnen skall kunna ske och därtill minska miljöpåverkan från dessa avlopp.

Arrangör: Ecotopia i samverkan med Ystad-Österlen regionens miljöförbund, Carex of Sweden (TreeWell), Aquatron, Wostman

TreeWell är en innovativ och modern biologisk vattenrening. Systemet är nominerat till International Water Summit 2017 som 1 av 10 världsinnovationer inom hållbar vattenrening.