Mölndals stad

Miljözon i Mölndal från 1 juli 2010

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 11:50 CET

Gatunämnden fattade vid sitt senaste sammanträde beslut om att inför miljözon i Mölndals tätort.

Som ett led i att förbättra miljön i Mölndals tätort kommer miljözon för tung trafik att införas från den 1 juli 2010. Miljözonen innebär att högre krav ställs på utsläpp på den tunga trafiken – dieseldrivna lastbilar och bussar över 3,5 ton. Området norr om Söderleden och östra Mölndal ingår i miljözonen. E6/E20, som ingår i det statliga vägnätet omfattas inte. Se karta nedan.

 

Genom miljözonen kommer Mölndal ytterligare ett steg mot en bättre luftkvalitet, framhåller Ronnie Carlsson, trafikingenjör på gatukontoret, till förmån både för stadens och för regionens invånare.

 

Ytterligare information om miljözonen finns på hemsidan www.molndal.se under Trafik & vägar.

 

Gatukontoret