Landstinget Gävleborg

Miljonbelopp stoppas till ungdomsorganisationer

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2005 11:53 CEST

Landstinget Gävleborg har beslutat att frysa alla bidrag under 2005 för tre ungdomsorganisationer: SSU, Ung Vänster och Sverock. Orsaken är bristfällig redovisning av medlemssiffror. Även MUF berörs av landstingets åtgärder.

Landstinget Gävleborg har låtit KomRev granska fyra ungdomsorganisationer i länet: SSU, Ung Vänster, MUF samt Sverock, Sveriges roll- och konfliktspelsförbund.
I revisionen framgår det att samtliga fyra organisationer har lämnat felaktiga uppgifter och/eller haft bristfälliga rutiner för sin redovisning till landstinget. Detta har gjort att organisationerna i vissa fall har fått för mycket i bidrag.

För SSU, Ung Vänster och SweRock kommer alla bidrag under 2005 att frysa inne. SSU har preliminärt beviljats 337 000 kr för 2005, Ung Vänster 371 000 kr och Sverock 456 000 kr.
MUF, som under 2005 inte har kvalificerat sig för bidrag, kan istället komma att krävas på att betala tillbaka delar av bidraget för år 2003, då organisationen redovisade felaktiga medlemsiffror. År 2003 fick MUF 385 000 kr i bidrag.
- Alla har gjort fel i sin redovisning till oss. Därför är det rimligt att alla ska få känna av detta i form av ekonomiska sanktioner, säger Lars Granberg, ansvarig för regionala utvecklingsfrågor.

För att undvika liknande händelser i framtiden kommer troligen ett nytt bidragsystem att införas där medlemssiffror inte påverkar storleken på det bidrag en organisation får från landstinget.Det nya bidragssystemet ska landstingsstyrelsen ta ställning till under hösten.

Mer information
Lars Granberg, ansvarig för regionala utvecklingsfrågor, 026-15 57 27, 070-695 47 90.

Se även
Komrevs rapport
http://www.lg.se/upload/epi/ledkont/Pressansvarig/Rapport%20Ungdomsorganisationer.pdf

Johan Adolfsson, pressansvarig, 026-15 57 37, 0703-15 57 37