Göteborgs kyrkliga stadsmission

Miljoner hjälper människor på flykt

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2015 13:49 CET

Regeringen ger 10 miljoner kronor till Sveriges Stadsmissioners verksamhet för människor på flykt. Medlen ska användas under 2016 och kommer att användas till stöd och hjälp för människor att komma in i det svenska samhället på bästa sätt.

Tillströmningen av flyktingar har under året varit enorm. I dagsläget finns en akut brist på boenden för flyktingar. Förnödenheter såsom mat, kläder, skor, blöjor m.m. saknas och det finns även behov av transport och samordning. För att hindra att ensamkommande barn ”försvinner” på vägen, till exempel genom rekrytering till kriminella nätverk eller människohandel, behövs ett särskilt fokus på barnen.
- De tio miljoner kronorna är ett mycket välkommet tillskott till vårt arbete med flyktingar. Vi möter tusentals flyktingar i vår vanliga verksamhet och kan med detta tillskott bättre anpassa vårt mottagande och omhändertagande till de behov som finns hos människor på flykt, säger Marika Markovits, ordförande Sveriges Stadsmissioner.
Sveriges Stadsmissioner hjälper i den akuta nöden och verkar samtidigt för långsiktigt hållbara lösningar för individ och samhälle. I Stockholm driver Stadsmissionen boende för ensamkommande barn och ungdomar med permanent uppehållstillstånd. Planer finns att etablera fler och liknande boenden även på andra orter, t.ex. Göteborg. I flera Stockholms-förorter drivs mångkulturella samverkansprojekt som syftar till bättre integration mellan människor av olika ursprung.
Stadsmissionerna har under hösten startat upp flera boenden för människor på flykt på flera orter: i Göteborg drivs ett transitboende för ensamkommande barn och ungdomar. I Stockholm drivs ett evakueringsboende för barnfamiljer i samverkan med Stockholms Stad. I Linköping drivs ett akutboende för ensamkommande barn och ungdomar och i Uppsala planeras ett boende för ensamkommande flyktingbarn.
Stadsmissionerna har i de flesta fall på bara några dagar satt igång boenden, och med hjälp av personal och volontärer sköts driften och man genomför aktiviter. Stödsamtal och rådgivning sker och vuxennärvaron skapar tryggare boenden. Även på orter där Stadsmissionen inte driver eget boende är man behjälplig med aktiviteter, svenskundervisning och materiella förnödenheter som kläder och blöjor.
Andra exempel på verksamhet för människor på flykt är: fältassistenter från Göteborgs Stadsmission som fångar upp och lotsar ensamkommande barn och unga samt barnfamiljer från Göteborgs Central till boenden. I Uppsala har många kvinnor anlänt från Syrien, och de får stöd och hjälp att snabbare komma in i samhället.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sveriges Stadsmissioner arbetar för inkludering genom att förhindra och avhjälpa social utsatthet. Verksamheten bedrivs av de 7 Stadsmissionerna i Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala och Västerås.
Presskontakt: Karin Timm Östlund, Tel 08-684 230 69, Mobil 070-090 39 37, karin.timmostlund@sverigesstadsmissioner.se