Vänsterpartiet Storstockholm

Miljoner i överskott men inte en krona till barnen

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2011 12:50 CET

Vänsterpartiet i Stockholms stad lägger idag en motion om att utreda behovet av en permanent stödverksamhet som kan nå alla barn till missbrukare samt barn till föräldrar som har en psykisk funktionsnedsättning. Stockholmalliansen raderade bort den tjänst som har varit ansvarig för det övergripande arbetet med ex. barn till missbrukare. Den tjänsten var en projekttjänst med medel från länsstyrelsen, den betalades alltså från staten. Stockholm anser sig trots sitt överskott inte ha råd att själva betala en samordnare för gruppstöd.  

Stockholm saknar därmed en sammanhållen verksamhet för barn till missbrukare och psykiskt sjuka. Likställighetsprincipen är satt ur spel och vilken hjälp man kan få beror helt på var i Stockholm man råkar bo. En grundläggande princip är att barnperspektivet ska stå i fokus för stödet till barn med föräldrar som har drogproblem. Vänsterpartiet vill inleda ett arbete på flerårsbasis för att bygga upp en hållbar verksamhet för barn till missbrukare och barn till föräldrar med psykiska problem.

 

I Stockholm saknas kunskap om hur många barn och ungdomar som lever i familjer där föräldrar har missbruksproblem eller psykiska problem. Det saknas en strategi för att nå dessa barn och ungdomar med stödinsatser och en policy för vilka insatser som är relevanta i förskolan och skolan, säger Karin Rågsjö Vice gruppledare för Vänsterpartiet i Stockholm

 Det är ”skämmigt” att Stockholm till skillnad från Gävle, Uppsala, Lindköping inte har ett kommunövergripande arbete med ex. barn till missbrukare. Ett antal frivilligorganisationer driver verksamhet för målgruppen men vi måste skapa en verksamhet som rör hela Stockholm. Vi kan bättre, säger Karin Rågsjö

Mer info:

Karin Rågsjö 070 2160 761 

Vill du läsa mer om Stockholmsvänsterns politik? Gå in på www.stockholmsvänstern.se