Region Blekinge

Miljoner investeras för att stärka Blekinges utveckling och konkurrenskraft

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2015 15:54 CET

Strukturfondspartnerskapet i Skåne Blekinge har vid sitt sammanträde den 7 och 8 december prioriterat de projekt som ska få medel ur Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Europeiska Socialfonden. Totalt är det ca 200 miljoner kronor som investeras i projekt i Skåne och Blekinge.

– Genom projekten skapar vi förutsättningar att stödja och utveckla socialt företagande, ökad användning av digital teknik inom tillverkningsindustrin samt ökad användning av solenergi i Blekinge, säger Christina Mattisson (S), regionråd i Blekinge. Vår målsättning är att projekten ska bidra till att stärka Blekinges utveckling och öka företagens konkurrenskraft.

Blekingeprojekten som beviljades medel ur Socialfonden syftar bland annat till att utveckla arbetsmetoder för att öka samarbetet mellan skola och arbetsliv, skapa en gemensam regional valideringsmetod för sysselsatta inledningsvis inom kost- och fastighetsservice och kompetensutveckla personal som arbetar med socialt utsatta grupper inom Blekingekommunernas Arbetscentrum och Navigatorcentrum.

Några av de insatser som får medel ur Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF):
Social Inkludering och Tillväxt i Blekinge

Syftet är att starta en inkubator för arbetsintegrerande sociala företag i Blekinge. Verksamheten ska finnas i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn. Resultatet förväntas bli fler entreprenörer, stärkt entreprenörskap och i förlängningen ökad tillväxt i Blekinge. Läs mer om arbetsintegrerande sociala företag.
Projektägare: Coompanion Blekinge.
Medel från ERUF: 4,8 mnkr.
Kontakt: Marianne Lundkvist, 0732-08 18 80

Smart produktion i tillverkande och bearbetande företag
Projektet ska föra samman traditionell tillverkande industri och informations – och kommunikationstekniska (IKT) företag som ett led i ”industri 4.0”. Begreppet har sitt ursprung i Tyskland, och syftar på smart produktion och smarta produkter, dvs. att både tillverkningen, och produkter som tillverkas kan t.ex. koppla upp sig på internet. Genom att föra samman dessa två branscher skapar man förutsättningar för att affärer mellan dessa branscher ska skapas.
Projektägare: Region Blekinge i samarbete med Made In Telecomcity, Tech Network och Ronneby kommun (Swedish Waterjet lab).
Medel från ERUF: 4,9 mnkr.
Kontakt: Elisabeth Landén, Region Blekinge, 0455-30 50 11

Sol i Syd
Projektets ska förstärka solcellsmarknaden i Skåne och Blekinge. Genom aktiviteter, exempelvis utbildningar och nätverksträffar, ska intresset för att använda solenergi i företag öka.
Projektägare: Energikontoret Skåne i ett samarbete med Energikontor Sydost.
Medel från ERUF: 2,7 mnkr.
Kontakt: Anna Cornander, 072-885 49 13

Några av de insatser som får medel ur Europeiska Socialfonden (ESF) är:
BKV Blekinge kompetensvalidering
Projektet ska skapa en regional metod för att validera människors kompetens sysselsatta inom kost och fastighetsservice. Tanken är att ta fram en generell metod som långsiktigt kan användas inom andra branscher. Ett gemensamt sätt att bedöma kompetensen kan skapa jämställdhet och likabehandling, såväl som bättre rörelse på arbetsmarknaden och bättre tillgång på arbetskraft.
Projektägare: Karlshamns kommun i samarbete med Ronneby, Olofström, Karlskrona, Sölvesborg och Bromölla.
Beviljade medel från ESF: cirka 6,6 mnkr.
Kontakt: Anne-Charlotte Fröberg, 076-618 88 21

Delta Blekinge
Projektet ska utveckla en gemensam arbetsmodell som stärker samverkan mellan skola och arbetsliv i Blekinge. Med projektet DELTA Blekinge är tanken att det ska bli lättare för skolan att omvandla matematik, naturvetenskap och tekniska teorier till praktisk förståelse och nytta.
Projektägare: Ronneby Kommun i samarbete med kommunerna i Karlshamns, Sölvesborg, Olofström, Emmaboda samt Teknikcollege Sydost, Region Blekinge och Arbetsförmedlingen i Blekinge.
Beviljade medel: cirka 3,6 mnkr.
Kontakt: Carl-Arne Hultberg, 0708-73 99 58

Skapa komp
Projektet syftar till att öka förutsättningarna att möta de behov som de socialt utsatta grupperna har som deltar i Blekingekommunernas arbetscentrum och navigatorcentrum genom att kompetensutveckla både personalen och målgruppen i jämställdhetsintegrering, mångfald och integration. Andra områden som kommer att ingå i utbildningen är ökad kulturkompetens, handledning, bemötande och coachning samt ledarskap.
Projektägare: Karlskrona kommun
Beviljade medel från ESF: cirka 6,0 mnkr.
Kontakt: Anna Strömqvist, 0455-30 48 56

För kommentarer, kontakta:
Christina Mattisson (S), regionstyrelsens ordförande, 0709-31 30 09

Presskontakt:
Johan Holmgren, informationschef, Region Blekinge, 0455–30 50 43

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.