Lunds universitet

Miljoner ska korta processen från labbet till patienten

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2011 14:44 CET

Lunds universitets innovationsprogram får 9,5 miljoner av Tillväxtverket. Programmet syftar till att förstärka starka forskningsmiljöer med expertis på industriell affärsutveckling. Under tre år ska programmet leda till att nya forskningsresultat om diabetes snabbare kommersialiseras och kommer samhället till goda.

Programmet ”Innovation Officer” är ett samarbete mellan Lund University Innovation System, LUIS, och diabetesforskare vid Lund universitets Diabetescenter, LUDC, och är det första i Sverige med detta fokus.
Ett omfattande analysarbete visade att behovet av samverkan mellan akademi och industri inom life science-området är stort och att kunskaper om affärsutveckling är hett eftertraktat av forskarna.

- Programmet ska göra det lättare för oss forskare att komma till konkret nytta, både för samhället och för personer med diabetes, säger Erik Renström, professor i experimentell endokrinologi på LUDC som tillsammans med Helena Ljusberg på LUIS, kartlagt behovet av samverkan.
Finansieringen från Tillväxtverket innebär att en projektledare, Sylvie Bove som har lång kommersiell bakgrund från läkemedelsindustrin, nu på heltid arbetar med forskarna på LUDC.

- Utvecklingstiderna inom life science-projekt är ofta över tio år och myndigheternas krav är stora, konstaterar innovationsdirektör Ashkan Pouya och tillägger.

- Detta skapar stor osäkerhet och hög risk för forskare som vill kommersialisera sina resultat så att de når samhället i form av nya innovationer. Här behövs stöd och programmet på LUDC startade just fylla detta behov. Att finansieringen för de tre kommande åren nu är på plats är mycket glädjande.

Ett ökat fokus på kommersialisering, inklusive patentering, licensiering, samarbete med industrin och principer för kontraktsforskning kommer att leda etablerade rutiner och verktyg som kan hjälpa forskarna i deras samarbete med industrin och övriga aktörer i samhället; ett gap i samverkan man nu alltså söker överbrygga.

För mer information kontakta:
Innovationsdirektör vid Lunds universitet, Ashkan Pouya,0727-45 65 22
Vicerektor Carl Borrebaeck, 0708-21 83 30