Länsstyrelsen i Södermanlands län

Miljoner till insatser mot missbruk

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 14:57 CET

Länsstyrelsen har fördelat drygt 2,7 miljoner kronor till länets kommuner för att de ska utveckla insatserna mot alkohol- och drogmissbruk. Det handlar dels om förebyggande arbete dels om tidiga insatser till barn och unga som lever i riskmiljöer samt att utveckla öppen-vårdsinsatser för missbrukare.

Regeringen beslutade i början av året att satsa drygt 100 miljoner kronor i hela landet till kommunernas arbete för att motverka problem orsakade av alkohol- och drogmissbruk. Åtgärderna kan dels vara förebyggande och dels handla om insatser för barn till föräldrar med missbruksproblem eller psykisk ohälsa och barn i familjer där våld och övergrepp mellan vuxna förekommer. Åtgärderna kan även omfatta missbrukande kvinnor som utsätts för våld. Länsstyrelserna fick i uppdrag att fördela pengarna till kommunerna.

Förebyggande arbete
Alla kommuner i Södermanlands län som har sökt pengar till alkohol- och drogförebyggande arbete har fått ansökningarna beviljade. Flen, Nyköping, Katrineholm och Vingåker får bidrag omfattande 225 000 – 350 000 kr för anställning av lokala samordnare för kommunernas folkhälsoarbete inom alkohol och drogområdet. Eskilstuna får 50 000 konor för att utveckla informationsmaterial i samarbete med Mälardalens högskola.

- Det är glädjande att kommunerna har visat intresse för att utveckla det alkohol- och drogförebyggande arbetet. Men vi hade gärna sett att även Gnesta, Strängnäs och Trosa hade sökt bidrag, säger Ann-Kristin Grundström , chef på Länsstyrelsens Välfärdsenhet.

Tidiga insatser och öppenvård
För att arbeta med tidiga insatser till barn i riskmiljöer har Eskilstuna fått 518 000 kronor. Oxelösund har fått 500 000 för att arbeta med samverkan kring tidiga insatser för barn i utsatta miljöer. Strängnäs får 243 000 för att arbeta med öppenvårdsinsatser för barn i riskzon mellan 10-13 år. Flen planerar en BBIC*- utbildning, som en kvalitetshöjande insats för arbetet med utsatta barn och har fått 44 300 för det arbetet. Katrineholm planerar insatser för ungdomar som lever i familjer med beroendeproblem och får 45 000 kronor.

- Tyvärr har kommunerna sökt mindre pengar i år än tidigare så det finns fortfarande pengar kvar till insatser för öppenvård, säger socialkonsulent Monika Hammertjärn.


* BBIC ”Barns Behov I Centrum” - ett system för utredning, planering och uppföljning av barn i den sociala barnavården

Kontaktpersoner:
Ann-Kristin Grundström 0155 - 26 41 15
Monika Hammertjärn 0155 - 26 41 18