Länsstyrelsen i Östergötlands län

Miljoner till kommunal naturvård i Östergötland

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2006 09:31 CEST

Östergötland har fått 5,2 miljoner kr till satsningar på naturvård och friluftsliv. Pengarna fick Östergötland vid Naturvårdsverkets fördelning av statsbidraget till länen. Det är sex östgötakommuner som vill vara med och dela på pengarna och nu ska Länsstyrelsen Östergötland besluta om fördelningen till kommunerna.

Bidraget har kommit till för att stimulera kommunernas naturvårdsarbete. 2006 är det tredje och vad man vet idag, sista året som man kunnat söka pengar.

– I år har vi mer pengar än tidigare att dela ut och det är ju väldigt uppmuntrande! säger Claes Svedlindh, avdelningsdirektör på länsstyrelsens miljövårdsenhet.

De sex kommuner som har varit aktiva med ansökningar i år är Boxholm, Kinda, Linköping, Mjölby, Motala och Norrköping. Totalt omfattar deras ansökningar 8,5 miljoner kronor, så det är ingen risk att anslaget inte ska utnyttjas till fullo. Bidragsdelen är max 50% så kommunerna och de lokala aktörerna måste själva bidra med minst lika mycket för att finansiera sitt projekt.

– Detta innebär att 10 miljoner kommer att satsas på kommunalt naturvårdsarbete i länet vilket är en mycket positiv utveckling säger Claes Svedlindh.

Kommunernas ansökningar lämnades in i mitten av mars och Länsstyrelsens beslut om fördelningen av statsbidraget kommer före sommaren.

Denna statliga satsning på ett Program för kommunal och lokal naturvård omfattar nationellt 80 miljoner för 2004, 100 miljoner för 2005 och 115 miljoner för 2006.

Allt om Programsatsningen finns att läsa på www.e.lst.se, välj Naturvård och sedan Programsatsning på kommunal naturvård.

För ytterligare information kontakta gärna:
Claes Svedlindh, avdelningsdirektör tel 013-19 65 04
Sigrid Gustafsson, handläggare tel. 013-19 65 71, e-post sigrid.gustafsson@e.lst.se