Region Värmland

Miljoner till kompetensmatchning i Värmland

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2012 17:53 CET

Efter intensiv uppvaktning från framför allt Region Värmland kom idag beskedet att regeringen satsar minst 60 miljoner kronor på att matcha arbetssökande och arbetsgivare runtom i landet. Värmland har ansökt om 12 miljoner kronor för egen del och det finns nu god chans att pengarna beviljas. Pengarna kommer att användas för att underlätta för de varslade och arbetslösa i bland annat Säffle, men också för mer långsiktiga åtgärder.

– Det här är ett mycket välkommet tillskott i en situation när Värmland drabbats så hårt av varsel, säger regionråd Tomas Riste.

Värmland är den region i Sverige som har kommit längst i arbetet med utveckling av så kallade kompetensplattformar. Det handlar om att bygga upp samarbeten och metoder för att underlätta för arbetsgivare att hitta rätt personal och få utbildningar som svarar upp emot behoven.
– Den här frågan är avgörande för att det värmländska näringslivet ska utvecklas och kunna erbjuda jobb även i framtiden, säger Catarina Segersten Larsson.

Region Värmland har ansökt om 12 miljoner kronor, och ansökan kommer att behandlas av Tillväxtverket. Att regeringen nu avsatt minst 60 miljoner kronor är dock en mycket positiv signal, eftersom det bara är en handfull regioner i Sverige som kommit igång med ett konkret arbete på området.

En av de nya satsningar som planeras är att bygga upp regionala väglednings- och valideringsteam, ett arbete som ska starta i Säffle under det kommande året.
Teamen ska lyfta fram och dokumentera kunskaperna hos de arbetssökande, samt vägleda in i relevant och effektiv utbildning.
Det handlar också om fortsätta öka kompetensmatchningen i Värmland inom bland annat vård och omsorg och teknik- och byggsektorn.
Dessutom vill Region Värmland fortsätta att utveckla de regionala samarbetsarenor som redan skapats för att underlätta för företag och arbetssökande. Några exempel på sådana arenor är Gymnasiesamverkan Värmland, collegesatsningarna och olika branschsamarbeten, så kallade kluster, som exempelvis Compare.

Tillsammans med arbetsgivare inom olika branscher har strategier och separata handlingsplaner arbetats fram som lett fram till konkreta aktiviteter med olika roller och åtaganden.
– Arbetet följs upp i årliga möten där aktiviteterna redovisas och bockas av som genomförda. Nya aktiviteter läggs till och på det sättet hjälps vi åt att prioritera och genomföra de viktigaste insatserna per område, säger Britta Zetterlund-Johansson.

Kontaktperson Britta Zetterlund-Johansson, 070-618 77 58

Region Värmland är värmlänningarnas organisation för tillväxtfrågor, regional utveckling, kultur, kollektivtrafik  och folkbildning. Huvudman är Landstinget i Värmland och de 16 värmländska kommunerna.