Sveriges Kommuner och Landsting

Miljoner till landstingen när sjukskrivingarna minskar

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2010 15:26 CET

Sjukpenningdagarna minskade med över 25 procent i Värmland, Jämtland och Gotland förra året. Dessa landsting får störst ersättning i enlighet med sjukskrivningsmiljarden. Värmland får 31 miljoner kronor, Jämtland 25 miljoner och Gotland 8 miljoner.

En ekonomisk ersättning som är direkt kopplad minskningen av sjukpenningdagar är grunden i den överenskommelse regeringen och SKL hade under 2006-2009.

De som tidigare haft fler och längre sjukskrivningar är de som sett sina sjukskrivningar minska mest. Omvänt gäller att de som tidigare hade korta och få sjukskrivningar inte minskade lika mycket.

– Vi är övertygade om att landstingens långsiktiga arbete med att öka kvaliteten i sjukskrivningarna varit till stor nytta för både patienterna och vården, säger Göran Stiernstedt, chef för avdelning för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting.

Hälso- och sjukvården tar sitt ansvar för sjukskrivningarna genom att förbättra kvaliteten på sjukskrivningarna. Det betyder bland annat att anpassa sjukskrivningarna efter patientens behov och arbeta mer systematiskt i hela processen kring sjukskrivningarna.

Exempel på detta är de team som har bildats på många vårdcentraler. De kan bestå av sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator eller psykolog och har blivit ett stöd för läkaren när denne gör en bedömning av vilken behandling, rehabilitering och sjukskrivning som är lämplig för patienten.

I den nya överenskommelsen för sjukskrivningsmiljarden 2010-2011 är det ännu tydligare att det handlar om att höja kvaliteten genom att förbättra sjukintygen som ligger till grund för att Försäkringskassan ska fatta beslut om sjukpenning.

Ett annat sätt att mäta de minskande sjukskrivningarna är Försäkringskassans ohälsotal. För december 2009 hade det gått ned till 32,8. Totalt sjönk ohälsotalet med 3 dagar eller med 12,8 procent under 2009.

Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod. Sjuk- och aktivitetsersättning står för den större delen av ohälsotalet, medan sjukpenning och rehabiliteringspenning står för den mindre.

› Ladda ned resultatet för samtliga landsting (powerpoint-bilaga, tre sidor, öppnas i nytt fönster)

› Läs mer om SKL:s arbete med sjukskrivningar

För mer information: Anna Östbom, handläggare på avdelningen för vård och omsorg, tfn:08-452 76 96, mobil: 070-692 44 94, e-post: anna.ostbom@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01