Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

Miljoner till unga akademiker

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2007 10:50 CET

30 unga akademiker får dela på 3,3 miljoner kronor när Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, under tisdagen delar ut årets Hans Werthénstipendier. Pengarna ska användas för studier eller arbete utomlands under en längre tid.


Stipendierna är på 30 000 - 200 000 kronor och riktar sig till verksamma i huvudsak inom naturvetenskap, teknik, ekonomi eller juridik vid högskola eller i näringslivet. Stipendiaterna har en akademisk examen, men har också framgångsrikt verkat inom områden som kan komma till industriell nytta. Flera av stipendiaterna är ”post doc”, doktorander eller ska ta en MBA.

Forskningsområdena som lockar har vitt skilda inriktningar. Spelvärlden är ett exempel där forskning ska leda till nya metoder för spelutveckling som industri och inom utbildningarna för svensk spelutveckling. Ett annat område är ”venture philanthropy” där finansindustrin och välgörenhetssektorn kan lära mer av varandra. En avhandling ska handla om folkrätt och mänskliga rättigheter ur indonesiska kvinnors perspektiv.

Andra ämnen är forskning kring naturproduktkemi och organisk kemi i Mexiko, trådlösa sensornätverk, kvantoptik och nanostruktur, studier om samhällseffekterna av ett utvidgat varumärkesskydd och Parkinsons sjukdom. En sökande vill ta en MBA för att kunna arbeta för riskkapitalbolag, med fokus på investeringar inom forskning och läkemedelsbranschen.


USA är det populäraste landet att söka till, dit 13 stipendiater reser. Andra länder är England och Frankrike som lockat fem respektive fyra stipendiater. Resten av stipendierna fördelar sig på Indonesien, Kina, Mexiko, Ryssland, Portugal, Spanien och Schweiz.


- Det känns väldigt roligt att IVA på det här sättet kan bidra till att studenter och forskare får möjlighet att studera och bygga nätverk utomlands. I vår allt mer globaliserade värld är det viktigt att unga svenska akademiker ges möjlighet att verka och utvecklas i internationella miljöer, säger Lena Treschow Torell, vd för IVA.


Av sammanställningen nedan framgår vilka stipendiaterna är, i vilket land de kommer att vistas och hur länge.

Hans Werthén-fonden instiftades 1990 för att hylla tekn. dr. Hans Werthén för hans livsgärning som tekniker och företagsledare, främst inom Ericsson och Electrolux. Fondens grundkapital bygger på de båda företagens donationer till IVA, som utser stipendiaterna.


Hans Werthén var en av Sveriges främsta industriledare och en resultatorienterad förnyare med internationell inriktning. Stipendiernas syfte är därför att ge yngre akademiker möjlighet att en tid utvecklas i ett annat land och återvända med nya kunskaper och erfarenheter som kan komma till nytta inom svenskt näringsliv.

I bifogad fil redovisas samtliga stipendiater och beloppen.


För ytterligare information:
Birgitta Björkskär, pressansvarig, IVA,
08-791 30 41, 070-747 58 68
bb@iva.se
Kirsti Häcki, Werthénfondens sekreterare
08-791 29 56
kh@iva.se

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) är en fristående akademi som till nytta för det svenska samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår akademien åtgärder som stärker Sveriges industriella kompetens och konkurrenskraft. Se även www.iva.se


Område Land Beslut
Namn, ålder Födelseort Vistelsens längd kr
Post doc

Henriksson, Dan, 31 Ängelholm USA, 1 år 50 000
Lager, Erik, 31 Lund Mexico, 20 mån 175 000
Larsson, Mats, 30 Rättvik USA, 1 år 45 000
Ljungberg, Nadia, 32 Lund Frankrike, 1 år 100 000
Lundberg, Dan, 31 Västerås Portugal, 1 år 175 000
Tullberg, Marcus, 32 Göteborg Ryssland, 1 år 100 000
Summa 645 000

Doktorander
Granmar, Claes, 36 Stockholm USA, 9 mån 40 000
Hehenberger, Lisa, 31 Uppsala Spanien, 5 år 175 000
Nilsson, Jens, 24 Trelleborg USA, 5 mån 30 000
Nilsson, Johanna, 26 Ängelholm Indonesien, 10 mån 65 000
Palosaari-Eladhari, Mirjam, 35 Stockholm USA, 1 år 125 000
Pettersson, Gunilla, 31 Varberg England, 2 år 175 000
Wennberg, Karl, 28 Bäve USA, 10 mån 120 000
Summa 730 000

MBA
Bjurström, Louise, 27 Stockholm USA, 10 mån 140 000
Mata, Alexander, 34 Stockholm Spanien, 21 mån 200 000
Molker, Peter, 30 Göteborg England, 12 mån 100 000
Sköld, Torbjörn, 29 Stockholm Frankrike, 10 mån 130 000
Tegg, David, 28 Norrköping Frankrike, 10 mån 175 000
Wallén, Patrik, 32 Örebro USA, Frankrike, 4 mån 50 000
Summa 795 000

Studier
Brandt, Hans, 27 Uddevalla Schweiz, 6 mån 30 000
Danemar, Erik, 30 Stockholm USA, 2 år 100 000
Edström, Jerker, 26 Stockholm USA, 11 mån 175 000
Eklund, Niklas, 35 Stockholm England, 12 mån 60 000
Hatzigeorgiou, Andreas, 24 Skutskär USA, 2 år 175 000
Hederus, Julia, 24 Stockholm England, 1 år 30 000
Lindholm, Lisa, 30 Norrköping England, 1 år 175 000
Rådbrink, Jon, 24 Stockholm England, 2 år 175 000
Tingdahl, David, 27 Karlstad Kina, 6 mån 30 000
Summa 950 000

Arbetspraktik
Nordh, Maria, 27 Uppsala USA, 1 år 100 000
Karlsson, Erik, 26 Piteå USA, 6 mån 50 000
Summa 150 000

Total 3 270 000