Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

Miljoner till unga akademiker

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2006 10:07 CET

26 unga akademiker får dela på 3,2 miljoner kronor när Kungl. Ingenjörsvetenskaps-akademien, IVA, delar ut årets Hans Werthénstipendier. Pengarna ska användas för studier eller arbete utomlands under en längre tid.Stipendierna är på 20 000-180 000 kronor och riktar sig till verksamma i huvudsak inom naturvetenskap, teknik, ekonomi eller juridik vid högskola eller näringsliv. Stipendiaterna har en akademisk examen, men har också framgångsrikt verkat inom områden som kan komma till industriell nytta.Flera av stipendiaterna är post doc, doktorander eller har tagit en MBA. Ämnen som lockar är exempelvis vattensäkerhet, finansjuridik, industri- och fordonsdesign. Variationsrikedomen är stor när det gäller valet av forskningsområden. Några exempel är navigering av robotar, tillväxtforskning, DNA, diagnostisk teknik för sjukvården, navigering av robotar, icke vattenlösliga vätskors transport till heterogena jordlager, polymerteknologi och organisk kemi.USA är det populäraste landet att söka till, dit 13 stipendiater reser. Andra länder är England och Irland som lockat fyra respektive två stipendiater. Resten av stipendierna fördelar sig på Kanada, Singapore, Taiwan, Thailand, Georgien, Frankrike och Spanien.- Det känns väldigt roligt att IVA på det här sättet kan bidra till att studenter och forskare får möjlighet att studera utomlands. Vår värld globaliseras allt mer och därför är det viktigt att unga svenska akademiker ges möjlighet att verka och utvecklas i internationella miljöer, säger Lena Torell, vd för IVA.Hans Werthén-fonden instiftades 1990 för att hylla tekn. dr. Hans Werthén för hans livsgärning som tekniker och företagsledare, främst inom Ericsson och Electrolux. Fondens grundkapital bygger på de båda företagens donationer till IVA, som utser stipendiaterna.Hans Werthén var en av Sveriges främsta industriledare och en resultatorienterad förnyare med internationell inriktning. Stipendiernas syfte är därför att ge yngre akademiker möjlighet att en tid utvecklas i ett annat land och återvända med nya kunskaper och erfarenheter som kan komma till nytta inom svenskt näringsliv.Av sammanställningen nedan framgår vilka stipendiaterna är, i vilket land de kommer att vistas och hur länge: Klicka härFör ytterligare information:

Birgitta Björkskär, pressansvarig, IVA,

08-791 30 41, 070-747 58 68

bb@iva.se

Kirsti Häcki, Werthénfondens sekreterare

08-791 29 56

kh@iva.se