Region Blekinge

Miljoner ur EU:s fonder satsas i Blekinge

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2015 09:47 CEST

Strukturfondspartnerskapet i Skåne och Blekinge har efter ett prioriteringsmöte beslutat vilka projekt som ska få medel ur Regionala Europeiska Utvecklingsfonden och Europeiska Socialfonden.

– Vi har tagit beslut om viktiga projekt som ska bidra till att stärka tillväxten och öka sysselsättningen i Blekinge, säger Christina Mattisson (S), regionråd i Blekinge. Genom projekten satsar vi bland annat på att öka tillgången på finansiering för företag som har potential att växa. Vi satsar också på att skapa ett nytt kluster inom området hälsoteknik och på att stärka konkurrenskraften hos små och medelstora företag inom industrin. Några av projekten riktar sig till de som står långt från arbetsmarknaden där syftet är att stödja dem så att de får ett arbete eller börjar studera.

Några av de insatser som prioriterats att få medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) är:

ALMI Invest Syd Fond II
ALMI Invest Syd Fond II är en riskkapitalfond som ska användas för investeringar i företag framförallt i tidiga skeden i Skåne och Blekinge under perioden år 2015-2021. Läs mer: www.almi.se/Almi-Invest/. Medel från ERUF: 100 mnkr.

Projektägare: Almi Invest Syd AB
Kontaktperson: Lars Persson, tel 070-575 9975

SICAHT – etablering av en innovationsplattform inom digital hälsa
SICAHT är ett projekt som ska stimulera IT och telekomföretag i Skåne och Blekinge att utveckla innovationer, produkter och tjänster inom hälso- och sjukvårdsområdet, det område som kallas digital hälsa. Genom samarbete mellan företag och kompetens inom sjukvården ska nya tekniska lösningar utvecklas som gör sjukvården bättre och säkrare. Projektägare: Region Blekinge. Läs mer: www.sicaht.se. Medel från ERUF: 6,4 mnkr.

Projektägare: Region Blekinge
Kontaktperson: Stefan Malmström, 0733-308242

Techtank Bas
Projektet ska stärka konkurrenskraften hos små och medelstora teknikföretag med en mer avancerad teknisk förmåga som bearbetar eller sammansätter material i Blekinge, nordöstra Skåne och södra Småland. I förlängningen ska projektet skapa nya arbetstillfällen till regionen. Projektägare är Olofströms Näringsliv AB. Medel från ERUF: 8,5 mnkr.

Projektägare: Olofströms Näringsliv AB
Kontaktperson: Anders Borgehed, 076-861 27 42

DRIV i Blekinge
Projektet syftar till att utveckla energiklustret i Blekinge med aktiviteter i form av innovativa och hållbara tjänster, system och produkter. Projektet kommer även att synliggöra klustret som helhet samt medlemmarna nationellt och internationellt inom hållbarhetsområdet, vilket ger en ökad tyngd och bättre konkurrenskraft för regionen.

Medel från ERUF: 4,1 mnkr.

Projektägare: Netport AB
Kontaktperson: Samuel Henningsson, 0733-999954

Business Ronneby
Projektets övergripande målsättning är att förstärka koordineringen mellan de näringslivsstödjande verksamheterna i Ronneby kommun. Det syftar också till att vidareutveckla vattenskärningslabbet genom att integrera vattenskärningsteknik med 3D-skrivarteknik. Medel från ERUF: 840 tkr.

Projektägare: Ronneby kommun
Kontaktperson: Torbjörn Lind, tel 0457-618264

Fiber till alla i Blekinge och Skåne
Projektets syfte är att få till en bredbandsutbyggnad i områden där det inte kan ske på marknadsmässiga grunder och få till en samordning med Landsbygdsprogrammet. Målen är att öka kommunernas bredbandsmognad, fiberplanering och utbyggnadstakt, höja ambitions- och aktivitetsnivån i byalag, fiberföreningar, företagarföreningar, villaföreningar med flera och att utveckla metoder för att på bred front påverka hushållens och företagens efterfrågan på bredband via fiber. Medel från ERUF: 11,4 mnkr.

Projektägare: Region Skåne
Kontaktperson: Nicolas Cronberg, tel 040-675 3239

Några av de insatser som prioriterats att få medel ur Europeiska Socialfonden (ESF) är:

SKAPA 2.0
Projektet har som mål att få kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

Projektet kommer att använda sig av SKAPA-metoden som innehåller sex olika vägar uppbyggda av moduler som kan anpassas efter deltagarens behov. Modulerna innehåller allt från svenskträning, kompetensutveckling inklusive yrkesförberedande praktik på arbetscentra till extern praktik och matchning till arbete och studier. Projektägare är Karlskrona kommun. Projektet kommer att bedrivas i samarbete med alla kommuner i Blekinge, Arbetsförmedlingen och Litorina Folkhögskola. Medel från ESF: cirka 15 mnkr.

Projektägare: Karlskrona kommun
Kontaktperson: Anna Strömqvist, tel 0455-304856

Kaoskompaniet
Kaoskompaniet ska bli en plats där unga arbetslösa skapar sig en meningsfull och roligare vardag med målet att bli självförsörjande, vare sig det innebär anställning, utbildning eller eget företag. Dels ska man jobba med kreativt lärande, skapa en fysisk arbetsplats, stimulera till företagsamhet genom att ta tillvara på ungas idéer och på olika sätt bidra till att synliggöra deras idéer.

Medel från ESF: cirka 3,6 mnkr.

Projektägare: Ronneby kommun
Kontaktperson: Johan Sandevärn, tel 0457-61 89 74

För kommentarer, kontakta:

Christina Mattisson (S), regionstyrelsens ordförande, 0709-31 30 09

Presskontakt:

Malin Faraasen, informatör, Region Blekinge,

malin.faraasen@regionblekinge.se, 0455–30 50 26

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.

Bifogade filer

PDF-dokument