Aqeri AB

Miljonorder från Asien till Aqeri AB

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2012 09:02 CEST

Aqeri har erhållit order om sammanlagt 1 MSEK från två olika försvarsmakter i Asien. Båda kontrakten är armérelaterade med ruggad kommunikationsutrustning och fortsatt potential i projekten.

”Beställningarna visar på ett fortsatt förtroende på flera marknader i denna region och är ett resultat av målmedveten och metodisk marknadsbearbetning”, säger VD Manne K A Koerfer. 

För mer information kontakta:Manne K A Koerfer, VD, 070-773 48 18, email: manne.koerfer@aqeri.com 

Informationen lämnades för offentliggörande den 28 maj 2012.

Aqeri är en ledande svensk leverantör av dator- och kommunikationsutrustning för extrema förhållanden. Våra produkter är anpassade för att tåla bland annat vibrationer, orena miljöer, elektromagnetisk strålning och varierande klimatförhållanden. I mer än 20 år har vi hjälpt till att kundanpassa lösningar inom försvars-, industri- och fordonsbranschen. Aqeri Holding AB (publ), med organisationsnummer 556280-6660, har sitt säte i Stockholm, Sverige. Bolagets aktie (ticker: AQER) handlas sedan den 25 april 2005 på First North, samt sedan den 16 februari 2009 på First North Premier som drivs av Nasdaq OMX. Certified advisor är Remium, www.remium.com.