Femklövern i Skåne

Miljonregn från kömiljarden till Skåne

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2014 08:30 CET

Även 2013 blev ett lyckosamt år för kortare köer till specialistvården. Inte sedan Region Skåne bildades har köerna till vården varit kortare och med färre patienter som väntar. För det goda tillgänglighetsarbetet får Region Skåne ungefär 160 miljoner från statens kömiljard för 2013.

I december 2013 väntande 7 311 personer längre än 90 dagar, som är den så kallade vårdgarantin. För operation väntade 2 504 personer i november längre än 90 dagar. Vilket innebär att endast en femtedel så många patienter är väntande i dag jämfört med 2005.

Det är bra för skåningarna som behöver vänta kortare tid på vård och även bra för Region Skånes ekonomi då vi för 2013 års arbete beräknas få cirka 160 miljoner kronor i utdelning av den så kallade kömiljarden, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Carl Johan Sonesson (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Det finns minst fem framgångsfaktorer för ett lyckat tillgänglighetsarbete; att alla har ett gemensamt mål, öppenhet om vilka som är utmaningar och problemområden, att tillgänglighet är en fråga för högsta ledningen – både politiker och tjänsteman, fokus på vårdsamordning och införande av den prestationsbaserade ersättningen från staten, den så kallade kömiljarden.

Tillgängligheten är bra i skånsk sjukvård men det finns förbättringsområden. Det är ett högt inflöde till besök för ögonsjukvård och hudsjukvård. Dessa två är de områden som flest skåningar får vänta mer än 90 dagar, drygt 3 500 patienter, vilket utgör nästan hälften av alla som väntar längre än 90 dagar till ett första besök.

Ögon och hud är de områden där flest skåningar får vänta alltför länge. Vi har sett att vårdval lyckosamt har kortat köerna inom olika områden tidigare och därför införs vårdval inom även dessa två områden från och med första april. Vårdvalen kommer göra att köerna kortas och det är bra för de skånska patienterna, säger Gilbert Tribo (Fp) ordförande i närsjukvårdsberedningen.

Inom exempelvis utprovning av hörapparat har enorma förbättringar skett. 2 538 personer väntande längre än 90 dagar år 2005. Vårdvalet infördes 2008 och i dag väntar ingen patient längre än 90 dagar. Innan Femklövern införde vårdvalet inom hörselvården fanns det sex enheter på sex orter där man kunde prova ut sin hörapparat, nu finns det 32 enheter på 17 orter.

Vårdval inom gråstarr infördes 1 mars 2012. Vi har kunnat se bra effekter av detta vårdval. I januari 2012 innan vårdvalet infördes så var det bara 55 procent som var väntande kortare än 60 dagar, den siffran är i dag i december 2013, 86 procent. Innan vårdvalet fanns sju enheter och i dag finns 17 enheter. Antalet skåningar som har fått gråstarrsoperationer under 2012 och 2013 har ökat.

En powerpoint-fil med diagram som visar utvecklingen finns bifogad till pressmeddelandet.

Mer information och kommentarer:

Carl Johan Sonesson (M)
Regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
Tel: 0705-08 32 33
E-post: carljohan.sonesson@skane.se

Gilbert Tribo (FP)
Regionråd och ordförande i närsjukvårdsberedningen
Tel: 0768-87 03 07
E-post: gilbert.tribo@skane.se


Region Skåne styrs sedan valet 2006 av en fempartimajoritet bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Tillsammans utgör vi Femklövern i Skåne.

Hemsida för Femklövern i Skåne