Sparbanken Öresund AB

Miljonregn över kultur, idrott, barn- och ungdomsprojekt i mellersta och sydvästra Skåne.

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2013 10:35 CET

Lund 2013-12-03 – Sparbanksstiftelsen Öresund delar nu ut andra omgången av årets bidrag. 50 mottagare får dela på 4,9 Mnkr. Pengar som ska användas till att skapa en positiv utveckling inom kultur, idrott, utbildning, forskning, infrastruktur och näringsliv. De allra flesta bidragen riktar sig till satsningar för barn och ungdom.

Sedan starten 2011 har Sparbanksstiftelsen Öresund delat ut ca 50 Mnkr till drygt 340 mottagare.

– I år har vi slagit rekord vad gäller ansökningar till stiftelsen. Det är fantastiskt att se så många goda tankar och idéer det finns i vår region. Det är många som på olika sätt vill bidra till en positiv utveckling framförallt för barn och ungdomar, men även kultur, idrott, infrastruktur, forskning, utbildning och näringsliv, berättar Lars-Olof Svensson, vd för Sparbanksstiftelsen Öresund.

Ett av bidragen går till Lunds universitets Botaniska trädgård till undervisning för tredjeklassare.
– Nu kan vi få fler barn att upptäcka vår fantastiska värld! Med Botans växtsamlingar från hela världen är det lätt att fånga barns intresse.
Och det behövs!
För barns tid i naturen har halverats de senaste 20 åren, och i samma takt försämras deras förutsättningar för att förstå den. För att trygga vår framtid måste vi arbeta för att öka barns engagemang för naturen, säger Sofie Olofsson, intendent på Lunds Universitets Botaniska trädgård.
 
En annan bidragsmottagare är Cancerkompisar – en ideell förening som vänder sig till anhöriga till cancersjuka.
– Det här betyder jättemycket för oss och jag minns själv hur det kändes när jag fick min cancerkompis - det var som att vinna på lotto. Med hjälp av bidraget från Sparbanksstiftelsen Öresund ska vi arrangera en Cancerkompis-dag. Vi hoppas kunna samla alla cancerkompisar i Skåne. De ska få berätta för omvärlden hur viktigt det är att som anhörig få stöd för att orka leva med cancern. Vårt mål är att kunna hjälpa ännu fler att få en egen cancerkompis, berättar Inga-Lill Lellky som tillsammans med dottern Alexandra startat Cancerkompisar.

Bifogat pressmeddelandet finns en förteckning över höstens alla bidrag.

För mer information, var god kontakta:

Lars-Olof Svensson, VD Sparbanksstiftelsen Öresund 046-16 77 00,  lars-olof.svensson@sparbanksstiftelsenoresund.se

Katarina Jönsson, Presskontakt Sparbanken Öresund, 040-608 10 41, 0767-20 96 30
katarina.jonsson@sparbankenoresund.se


Sparbanksstiftelsen Öresund ska främja sparsamhet genom att, som aktieägare i Sparbanken Öresund, i möjligaste mån verka för att den svenska sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas. Stiftelsen har också till uppgift att, genom avkastningen på sin förmögenhet, dela ut bidrag till fysiska eller juridiska personer i syfte att främja näringsliv, barn och ungdom, infrastruktur, forskning, utbildning, idrott eller kultur företrädesvis i sydvästra och mellersta Skåne.

Sparbanken Öresund är den enda banken med fullt fokus på Öresundsregionen. Här har vi våra rötter och här lever och verkar våra kunder.I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder vi finansiella helhetslösningar till privatpersoner samt små och medelstora företag. Vi bygger långsiktiga relationer och skapar värden tillsammans med våra kunder genom personlig rådgivning. Tillsammans med våra ägare, två lokala sparbanksstiftelser, engagerar vi oss aktivt i regionens utveckling.