Sveriges Ingenjörer

Miljonregn över miljöforskare och studenter från Umeå till Lund

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 11:24 CEST

Forskning om fluor i bröstmjölk och examensarbete om mögelskydd i krypgrunder är några projekt som får stöd när Sveriges Ingenjörer delar ut årets miljöstipendier på sammanlagt 1,2 miljoner kronor.

Det är elva forskare och 26 studenter från Umeå till Lund som i år utsetts till Sveriges Ingenjörers miljöstipendiater. Nedan några:

Åsa Jonsson, IVL Svenska Miljöinstitutet, får 250 000 kronor för forskning om nanopartiklar från marina dieselmotorer.

Chau Phan Duong Ngoc, Stellan Marklund
och Stina Jansson vid Umeå universitet får 224 000 kr för forskning om rökgaser vid avfallsförbränning.

Jiefang Zhu
och Kristina Edström, Uppsala universitet, får 150 000 kr för forskning om spillvattenbehandling och emissionsrening.

Anna Kärrman, Örebro universitet, får 17 000 för forskning om fluorkemikalier i blod och bröstmjölk.

Martin Westin och Erik Karlsson, Lunds tekniska högskola, får 20 000 kr för sitt exjobb om bästa teknik för certifiering av olje- och gasutvinning.

Andreas Pfister, Lai Kim Lim och Elisabet Ehn vid får 15 000 för sitt exjobb om att skydda krypgrunder mot fukt och mögel.Chalmers tekniska högskola

Lisa Claésson
och Anders Persson vid Linköpings universitet får 12 400 kr för sitt exjobb om miljömärkning av hygienartiklar.

Sheraz Al Hasan
vid Mälardalens högskola får 5 000 kr för sitt exjobb om energieffektivisering av befintliga byggnader.

Hela listan med miljöstipendiater bifogas detta mail.

Miljöstipendierna, vars medel kommer från fondavsättningar i Banco Ideell Miljö, delas ut på Miljödagen i Stockholm på torsdag, 28 oktober. Se program: http://www.sverigesingenjorer.se/kalendarium/Sidor/miljodagen_2010.aspx

För mer information:

Johan Sittenfeld, samordnare Miljödagen, 070-653 82 05

Lasse Årling, pressekreterare, 070-329 80 08

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Det är med sina mer än 125 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se