Sveriges Ingenjörer

Miljonregn på Miljödagen

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 17:59 CET

30 forskare och studerande fick del av totalt 2,2 miljoner kronor när Civilingenjörsförbundet (CF) delade ut årets miljöstipendier vid Miljödagen i Stockholm på tisdagen.

Mats Leijon, Uppsala universitet, fick 400 000 kr för forskning om modellering och design av linjärgenerator för vågkraftverk.

Magnus Andersson, IVL Svenska Miljöinstitutet i Stockholm, fick 350 000 kr för forskning om utveckling av verktyg för beräkning av kemikaliers hormonstörande effekter.

Johan Woxenius, Chalmers tekniska högskola i Göteborg, fick 200 000 kr för forskning om begränsning av koldioxidutsläpp från godstransporter.

Linda Pommer och Jerker Fick, båda vid Umeå universitet, fick vardera 140 000 kr för forskning kring ”sjuka hus” med inriktning på luftfuktighetens respektive ozonets påverkan på inomhusmiljön.

Torbjörn Gustavsson, KTH, fick 69 000 kr för forskning i syfte att minska konsumtionen av fossila bränslen hos kommersiella fordon.

Även CF:s årliga miljöpris delades ut på Miljödagen. Naturfotografen Claes Grundsten, Ingarö, fick ta emot 50 000 kr som belöning för sina personliga fjällskildringar som ökat kunskapen om svenska miljövärden.

Medlen kommer från CF:s miljöfond som baseras på fondkapitalet från Ideella Miljöfonden som förvaltas av Banco.

Hela listan på årets stipendiater finns längst ner på sidan som nedladdningsbara pdf-filer.

OBS! I morgon, 29/10 kl 13.00-16.00, sänder digitalkanalen SVT24 från Miljödagen som hade temat CSR, företagens sociala ansvar.

För mer information kontakta:
Lasse Årling, pressekreterare, telefon 070-329 80 08

Civilingenjörsförbundet (CF) samlar civil- och högskoleingenjörer i Sverige. Med sina dryga 95 000 medlemmar är CF det största förbundet inom akademikerorganisationen SACO.