Linköpings kommun

Miljonsatsning på förbättring för lärare

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2015 07:15 CET

Barn- och ungdomsnämnden satsar cirka 5 miljoner kronor  på att förbättra arbetsmiljön för lärare.

Lärares arbetssituation har förändrats under de senaste 20-30 åren. Bland annat har ökade krav på dokumentation lett till ökad arbetsbelastning.

Flera undersökningar och rapporter har visat på en försämrad psykosocial hälsa för lärare. Många lärare har uttryckt att de vill lägga mer fokus på själva undervisningen. Koalition för Linköping vill att lärarna ska få mer tid för eleverna. Det är den enskilt viktigaste faktorn för att höja kunskapsresultaten.

– Vi vill att lärare i Linköping ska kunna ägna sig helt åt sitt kärnuppdrag, undervisning. Idag får många lärare ägna sig alltför mycket åt olika slags sysslor som ligger utanför det. För att vi ska kunna erbjuda både elever och lärare bästa tänkbara förutsättningar är det nödvändigt att förbättra lärarnas arbetsmiljö. Vi kommer att använda de här resurserna till olika typer av avlastningstjänster, som exempelvis rastvakter och administrativa tjänster, säger barn- och ungdomsnämndens ordförande Jakob Björneke (S).

För ytterligare information kontakta Jakob Björneke (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon 0702-43 81 45

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.