Lindholmen Science Park

Miljonsatsning på utvecklingscentrum för ambulans- och prehospital sjukvård

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 07:23 CEST

Inom ramen för utvecklingscentret TUCAP (Tekniskt utvecklingscentrum ambulans- och prehospital sjukvård) på Lindholmen Science Park satsas nu totalt fyra miljoner på nya projekt. Hälften finansieras av Västra Götalandsregionen och resterande del av övriga samverkansparters.

TUCAP, som initierats av SOS Alarm, drivs av Lindholmen Science Park i samverkan med Västra Götalandsregionen, verksamhetsexperter, forskare och näringslivsparter. Verksamheten är i huvudsak inriktad på utveckling inom kommunikations- och informationsteknologi för att stödja och effektivisera ambulansalarmering och prehospital vård.

− Syftet med TUCAP är att ta ett nytt grepp kring tekniska lösningar som kan effektivisera ambulanssjukvårdens hantering av olycksdrabbade, säger Per Palm, teknisk chef, SOS Alarm. Vi kommer att försöka hitta projekt som på ett konkret sätt kan omsättas i nytta för ambulanssjukvården.

Särskilt intressanta områden att utveckla är effektiv ambulanslogistik, kommunikationsutbyte mellan olika aktörer och hur ny teknik kan utnyttjas för att förbättra ambulanssjukvården. Det kan till exempel vara videosamtal, bildöverföring, Rakel-kommunikation, GIS , uppföljning, standardiseringsbehov, metoder och processer.

− TUCAP är ett nytt intressant utvecklingsinitiativ med stor tillväxtpotential. Genom bl.a. samverkan med pågående forsknings- och utvecklingsprojekt på Lindholmen inom områdena samhällssäkerhet, intelligenta transportsystem och kommunikations- och informationsteknik kan ambulanstekniken utvecklas ytterligare, säger Bo Norrhem på Lindholmen Science Park, projektledare för TUCAP.

Lindholmen Science Parks utvecklingsmiljö fungerar som ett naturligt nav för möten, workshops, seminarier, demonstrering av projektresultat m.m. inom TUCAP. På Lindholmen finns redan idag möjligheter för TUCAP att samverka i projekt tillsammans med andra utvecklingsprogram inom samhällssäkerhet och fordonsnära verksamhet.

För mer information, kontakta:

Bo Norrhem, projektledare Lindholmen Science Park, 031-764 70 25, bo.norrhem@lindholmen.se

Anita Bengtson, kommunikationschef, 031-764 70 20, anita.bengtson@lindholmen.se

Lindholmen Science Park är ett världsledande center för forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete med aktörer inom näringsliv, högskola och samhälle.