Sida

Miljonstöd till Darfur-flyktingar i Tchad

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2004 12:39 CEST

Katastrofen i västra Sudan.

Sida har i dag beslutat att ge 5 miljoner kronor via UNICEF för insatser riktade till flyktingarna från Darfur i västra Sudan. Stödet är ett svar på FN:s appell för området. Striderna mellan regeringen och gerillagruppen SLM (Sudanese Liberation Movement) i regionen uppges ha krävt minst 10 000 dödsoffer sedan februari 2003.

FN har beskrivit situationen i Darfur till den just nu värsta humanitära krisen i världen. Hundratusentals människor har tvingats på flykt, varav fler än 100 000 rapporteras ha tagit sig över gränsen till grannlandet Tchad.

Flyktingarna lever under extremt svåra förhållanden, med dålig tillgång till rent vatten, mat och hälsovård. Tre fjärdedelar av flyktingarna som tagit sig till Tchad är kvinnor och barn, säger Magnus Carlquist, ställföreträdande chef på Sidas humanitära enhet.

Sida har tidigare beviljat 10 miljoner kronor till UNHCR:s arbete för flyktingarna i Tchad. Sida bereder nu stöd för ytterligare insatser i området.
FN:s blixtappell på drygt 30 miljoner dollar har hittills bara fått täckning för tio procent av de uppskattade kostnaderna.

Sida har avsatt omkring 120 miljoner kronor för humanitära insatser i Sudan under 2004. Hittills har 50 miljoner kronor betalats ut till FN, Internationella Rödakorskommittén och enskilda organisationer i landet. Delar av detta stöd ska gå till verksamhet i Darfur.

Nu är det helt avgörande att de humanitära organisationerna släpps in i de områden där de utsatta flyktingarna befinner sig. Några av problemen är att organisationer inte beviljas tillträde och att säkerheten för flyktingarna och biståndsarbetare inte kan garanteras, säger Magnus Carlquist.

För mer information kontakta Sida/Press, tel: 08-698 55 55