Be Better Online AB

Miljontals kronor investerade i sökmotoroptimering ger inget resultat

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2009 23:01 CEST

Som marknadschef är det inte ett lätt val att välja leverantör av sökmotoroptimering, men genom att tänka på ett par viktiga punkter kan det underlättas. Miljontals kronor spenderas varje år till aktörer som inte levererar resultat, inte berättar vad de gör för sina kunder och har för många kunder för att ens ha möjlighet att leverera vad deras säljare säger.

Marknaden för sökmotoroptimering har på de senaste 10 åren vuxit enormt i takt med att användandet av sökmotorer har befästs hos allmänheten. Många lycksökande aktörer har gett sig in på marknaden och genom en aggressiv försäljningsorganisation tagit marknadsandelar, i många fall med tjänster som inte ger något bestående värde för kunderna.

Genom att försäljningsinriktade aktörer utan teknisk kompetens har tagit stora delar av marknaden har branschen fått ett dåligt rykte.

- Mest skrämmande blir det om man tittar på tjänsterna för länkar, som är en viktig faktor inom sökmotoroptimering, att kunderna inte kan få se varifrån de får länkar är mer praxis än undantag bland de 4-5 största aktörerna i Sverige, säger Carl-Gustav Öberg, SEO-expert hos nystartade Be Better Online.

Det är egentligen inte bristen på transparens som är huvudproblemet, den är snarare orsakad av att dagens ledande aktörer i de allra flesta fallen inte levererar. De länkar som deras kunder hyr hamnar i regel på länkkataloger eller bloggar som företaget driver själva där de hamnar tillsammans med tusentals andra kunder.

- Detta upplägg ger ytterst litet resultat och framför allt kan det skada kundens webbplats på sökmotorerna om det upptäcks.

Utöver bristen på transparens och resultat har detta arbetssätt även ytterligare en stor problematik, eftersom kunden endast hyr länkarna på leverantörens egna resurser försvinner de så fort kunden säger upp avtalet. Vilket gör att den investering de har gjort på sökmotoroptimering är helt tillintetgjord den dagen de vill byta. Detta ger effekten att sökmotoroptimering nästan kan likställas med sponsrade länkar, där man betalar en kostnad per klick för att synas på t ex Google, eftersom det inte finns någon långsiktighet eller investering utan bara en hyra.

- Tittar man på de 4 största leverantörerna i Sverige arbetar de i huvudsak enligt detta sätt, med något undantag.

- Företagen omsätter totalt flera hundra miljoner på sina tjänster inom sökmotoroptimering och har lyckats bygga upp en stor verksamhet på att faktiskt sälja luft.

Sveriges marknadschefer borde verkligen se över vad för leverantör de använder inom internetmarknadsföring och välja en transparent aktör som levererar bestående resultat som finns kvar även efter ett avslutat samarbete.