Sida

Miljontals människor nås av det svenska humanitära biståndet

Pressmeddelande   •   Jan 07, 2014 09:28 CET

På ett år bidrar svenskt bistånd till att drygt 3,8 miljoner människor världen över som drabbats av kriser och katastrofer får tillgång till rent vatten och sanitet och drygt 1,9 miljoner nödlidande människor får tillgång till primärhälsovård. Det visar Sidas biståndsbarometer om humanitärt bistånd som presenteras idag.

Sverige är den tredje största humanitära givaren i världen efter USA och Storbritannien. Det humanitära stödet via Sida uppgick till 2,8 miljarder kronor 2012, vilket är 14 procent av den totala svenska biståndsbudgeten för året.

2013 har varit ett år med många konflikter och katastrofer. De humanitära katastrofer som krävt mest stöd har varit konflikterna i Syrien, Demokratiska Republiken Kongo och Sydsudan, men också tyfonen i Filippinerna.

– Mycket talar tyvärr för att de konfliktrelaterade kriserna i Syrien, Demokratiska Republiken Kongo och Sydsydan kommer fortsätta vara de stora humanitära katastroferna även i år. Vi ser också med oro på den allvarliga krisen i Centralafrikanska republiken, säger Charlotte Petri Gornitzka, Sidas generaldirektör.

Av det humanitära biståndet går drygt hälften genom Sida medan UD hanterar finansieringen av stöd till de stora humanitära FN-organisationernas kärnverksamhet. Kärnstöden via FN uppgick 2012 till cirka 2,2 miljarder kronor. Även för 2013 beräknas det humanitära biståndet via Sida uppgå till ungefär 2,8 miljarder.

Andra exempel på resultat av det svenska stödet:

  • Drygt 315 000 barn fick behandling för akut undernäring.
  • Omkring 214 000 skolbarn fick förbättrade utbildningsmöjligheter efter katastrofer och kriser.
  • Drygt 639 000 människor fick förnödenheter som hygienartiklar, madrasser, filtar, köksredskap, kläder och myggnät.

– Som medborgare och skattebetalare kan vi alla vara stolta över de stora insatser som Sverige bidragit till. Till exempel har stöd gått till den utdragna, men ofta bortglömda, hungerkrisen i Sahel-regionen i Afrika, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Sida har utvecklat Biståndsbarometern för att visa hur utvecklingen inom utvalda biståndsområden går samt för att göra resultaten av det svenska biståndet tydligt. Genom sammanställningen kan myndigheten på en aggregerad nivå visa effekter av det svenska biståndet inom de utvalda områdena.

Barometern lanseras kontinuerligt och dagens barometer fokuserar på utvecklingen inom det humanitära biståndet från Sverige genom Sida. Det humanitära biståndet omfattar stöd till livräddande sektorer såsom skydd, hälsa, vatten och sanitet, utbildning, förnödenheter som kläder och filtar, mat samt försörjningsmöjligheter. Resultaten rör 2012. 

Se hela barometern här

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se