Playing for Change

Miljontals svenskar har idéer för ett bättre samhälle

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2010 17:01 CET

Nästan varannan svensk – 47 procent – anser sig ha en idé som skulle kunna göra samhället bättre, förutsatt att de får rätt stöd för att utveckla den. Det stöd mananser sig behöva är i första hand rätt kontakter, därefter startkapital och coachning. Det framgår av en undersökning som genomförts i samband medPlaying for Change, Kinneviks satsning för att hitta och stödja sociala entreprenörer.

– Det betyder att det går omkring miljontals potentiella sociala entreprenörer i Sverige.Genom Playing for Change försöker vi hitta några av dem och ge dem förutsättningar attförverkliga sina idéer, säger Sara Damber, verksamhetschef Hugo Stenbecks Stiftelse.

Samtidigt som många anser sig ha idéer för ett bättre samhälle uppger 6 av 10 svenskaratt de inte ser sig som, eller anser att de skulle kunna bli, entreprenörer. Siffran är högrebland kvinnor än bland män. Undersökningen visar också att begreppet socialtentreprenörskap fortfarande är relativt okänt, bara 17 procent har hört talas om det ochbetydligt färre anser sig veta vad det står för.

– Socialt entreprenörskap handlar om att kombinera samhällsengagemanget från ideell och offentlig sektor med nytänkande och resultatfokus från näringslivet. Jag är övertygadom att det finns massor av människor som har potential att bli sociala entreprenörer omde vågar ta steget, säger Sara Damber.

Den nya undersökningen genomfördes under vecka 43 av undersökningsföretaget XtremeNordic. Undersökningen genomfördes som en webbenkät i ett riksrepresentativt urval om1045 svenskar.

Playing for Change är ett samarbete mellan Kinnevik, Korsnäs, Metro, MTG, Tele2,Transcom och Hugo Stenbecks Stiftelse. De åtta entreprenörer som väljs ut får ett till treårs lön och professionellt stöd från Kinnevikgruppen för att förverkliga sin idé. Fram tillden 28 februari kan alla som vill anta utmaningen anmäla sig på playingforchange.se.

För ytterligare information: Sara Damber, verksamhetschef Hugo Stenbecks Stiftelse, 070-762 00 28 sara.damber@kinnevik.se, www.playingforchange.se

Playing for Change är en utmaning till innovativa sociala entreprenörer som vill arbeta för barnsoch ungas rätt till lek - och få lön för det. Utmaningen leds av Sara Damber, själv socialentreprenör som för 13 år sedan grundade Stiftelsen Friends.