Svenska kyrkan - Internationellt arbete

Millenniemålen - Brutna löften bryter inga bröd

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2010 11:23 CEST

När toppmötet om millenniemålen i New York nyligen avslutades var beskeden tydliga. Löften har inte infriats. Den rika världen måste se sitt ansvar och nu krävs ett modigt ledarskap för att utrota hungern. Och Frankrikes förslag om skatter på finansiella transaktioner välkomnas.

 - De rika länderna har inte hållit de löften som ställdes ut i samband med det stora toppmötet i Gleneagles i Skottland 2005, säger Erik Lysén, policychef för Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete. Biståndet skulle öka med 50 miljarder dollar till 2010 och hälften av den summan skulle tillfalla Afrika söder om Sahara. De löftena har inte infriats och finansieringsgapet växer, säger Erik Lysén.

Målet för det nyligen avslutade toppmötet i New York var att utvärdera arbetet med millenniemålen. År 2015, om fem år, ska andelen människor som hungrar vara hälften så många som de var år 1990. Också andelen som lever på mindre än en US-dollar om dagen ska vara hälften så många. Men framstegen är långsamma.

- Den finansiella och ekonomiska krisen har inneburit att vi har kommit ur kurs när det gäller att uppnå millenniemålen. Den rika världen måste därför se sitt ansvar och hålla sina löften vad gäller att öka och förbättra biståndet, förhindra en ny skuldkris och låta den globala handeln bli en hävstång för fattiga länders utveckling.

Fattiga kan inte äta löften
Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete är en del av ACT-alliansen som är en av de största nätverken för katastrof- och utvecklingsarbete i världen. John Nduna, generalsekreterare för ACT-alliansen skräder inte orden när han kritiserar toppmötet för att innehålla många löften men alltför få konkreta överenskommelser.

- Fattiga kan inte äta löften. Det är moraliskt fel att en miljard människor förnekas rätten till mat. Det är dags att gå till aktion!

John Nduna menar att toppmötets aktionsplan innehåller många löften men få av de detaljer och praktiska överenskommelser som skulle behövas för att förverkliga millenniemålen till år 2015. Han menar att fattigdom och hunger kan utrotas om politikerna är beredda att tänka nytt. Det handlar bland annat om att ta bort alla former av exportsubventioner. Det är de som idag gör det möjligt för bönder i västvärlden att dumpa sina varor i fattiga länder och därmed konkurrera ut fattiga småbönder.

- Det handlar också om att ändra livsmedelspolitiken och bygga den på människors rätt till mat, säger John Nduna.

Ett av få konkreta förslag under toppmötet var det om en global skatt på finansiella transaktioner. Idén väcktes av Frankrikes president Nicolas Sarkozy. Tanken är att skatten skulle ge nya intäkter och utvecklingsmedel som ska göra det möjligt att nå millenniemålen.

John Nduna välkomnar att förslaget om skatter på finansiella transaktioner nu tas upp på den politiska dagordningen.

- Det handlar inte om några få bortglömda, det handlar om många miljoner bortglömda. Hungriga magar kan inte vänta!

Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete är en del av ACT-alliansen, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrof-, utvecklings- och påverkansarbete. ACT-alliansen består av omkring 100 medlemsorganisationer med 30 000 anställda och frivilliga i 130 länder över hela världen.