Marabouparken konsthall

Millionprogrammet: Take and Adjust. Tisdag 6 november kl 16:00-18:00

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2012 14:49 CEST

(bild: Tensta 1971, foto: Holger Ellgaard)

Tisdag 6 november kl 16:00-18:00
Marabouparken Konsthall 

Millionprogrammet: Take and Adjust

Språk: engelska

Hallonbergen, Tensta, Rinkeby och Gropiusstadt i Berlin utgör grunden för diskussionen Take and Adjust som utforskar 1960- och 70-talets stora bostadsprojekt och hur dessa platser kan justeras, approprieras och transformeras av och med sina invånare.  Dessa områden är just nu i akut behov av renovering och frågan är hur man kan förändra dessa platser på ett sätt som tar hänsyn till existerande sociala aktiviteter och i samverkan med de boende.

Presentationer kommer att hållas av Kerstin Bergendal, Mathias Heyden, Lisa Kings och Lina Olsson. Även stadsarkitekt Karin Milles och Åsa Steen tf förvaltningschef miljö- och stadsbyggnad från Sundbybergs stad samt Helena Selder, intendent på Marabouparken konsthall, kommer att delta i diskussionen.

Kerstin Bergendahl är konstnär och arbetar med konstprojektet PARK LEK i Hallonbergen och Ör. Mathias Heyden är arkitekt och driver Academy for a new Gropiusstadt i Berlin. Lisa Kings är sociolog och har utforskat kulturellt föreningsliv i avhandlingen Till det lokalas försvar: civilsamhället i den urbana periferin. Lina Olsson forskar på institutionen för Arkitektur och byggd miljö på Lunds universitet och har studerat föreningsliv i Rinkeby i avhandlingen Den självorganiserade staden: Appropriation av offentliga rum i Rinkeby.

Seminariet äger rum i utställningen Hembyg(g)d och är del av serien The Millionprogram c/o KTH The School of Architecture och arrangeras av Stockholms Arkitektförening i samarbete med Meike Schalk, KTH och Marabouparken.

 

Marabouparken är en institution som arbetar med den samtida konsten.
Det gör vi genom ett rikt och omväxlande program bestående av utställningar, seminarier, samtal, visningar och publikationer som ställer konsten i relation till andra sammanhang. Med samtidskonsten som utgångspunkt vill vi också synliggöra det offentliga rum vi verkar i, där Marabouparken som historiskt monument utgör ett naturligt avstamp.