Milou Communication AB

Milou skall i fyra år leverera strategisk kommunikation till Affärsverken

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2019 08:53 CEST

Under våren genomförde Affärsverken Karlskrona AB en omfattande upphandling av Strategiska kommunikationstjänster till Affärsverkens medarbetare och kunder där de efterfrågade ett helhetsåtagande kring både digital och analog kommunikation, såväl internt som externt. ”Att vinna denna upphandling och få möjlighet att tillsammans med Affärsverken ta ett helhetsgrepp kring deras kommunikation känns oerhört spännande och nästan lite hedrande” säger Jessica Söderlund, VD på Milou. ”Affärsverken har verkligen förstått att kommunikation inte är något isolerat utan istället något som genomsyrar precis allt i verksamheten – vilket rimmar väldigt väl med Milous vision och erbjudande kring design, teknik och verksamhetsutveckling” fortsätter Jessica.

Affärsverken skapar hållbara lösningar som garanterar hög livskvalitet och en hållbar samhällsutveckling inom affärsområdena Elnät, Elhandel, Värme, Renhållning, Båttrafik och Stadsnät. ”Vi har sett och upplevt hur Affärsverken de senaste åren påbörjat en spännande förändringsresa som rör precis allt de håller på med – från kommunikationen ned till arbetsprocesser, från grafiska profiler till system för självbetjäning. Och att då få uppdraget att hjälpa dem med fortsatt transformation och förflyttning är jätteinspirerande.” säger Jessica. ”Och jag kan lova att vi kommer göra allt för att vara en perfekt resekamrat till dem de närmaste åren” avslutar hon.

Avtalet kring Strategiska kommunikationstjänster börjar gälla i juli och löper under fyra år med möjlighet till förlängning.

Jessica Söderlund, VD Milou Communication
+46 733 838480, jessica.soderlund@milou.se

Milou is a privately owned Swedish strategic and creative full-service agency that believes in the necessity to work with the three dimensions; business, design & technology in all and every initiative. Founded in 2003, the turnover for the agency was in 2018 nearly 29MSEK while the number of employees in early 2019 was 31. Milou has two main studios, in Karlskrona and Kalmar, and from these, clients all over Sweden and internationally are served and loved. The vision and guiding star for the agency is “Beautiful experiences” – in everything that is being done, delivered and carried out. Some of the clients we are super-happy to work with include Trivselhus, Ericsson, Affärsverken, RKV-group, Växjö municipality, Stars and Stripes, Region Blekinge, AXB Education, Compuverde, FABAS and Telenor. In addition, Milou has a very strong relationship with the academic world through the formal responsibility and collaboration that exists with the renowned institutes of Hyper Island, Linnaeus University and Blekinge Institute of Technology.