Miljödepartementet

Milstolpe i Natura 2000-arbetet manifesteras

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 14:38 CEST

Natura 2000-nätverket som skapats inom EU för att hejda utrotningen av djur och växter knyts nu samman. Natura 2000 finns i dag i 25 länder och omfattar närmare 15 procent av hela EU:s land- och vattenareal. Det manifesterar Miljödepartementet och Naturvårdsverket i en gemensam konferens fredagen den 29 oktober.

Miljöminister Lena Sommestad talar klockan 10.00 om Natura 2000-nätverket som milstolpe i det svenska naturvårdsarbetet. Natura 2000 är också EU:s bidrag till det globala naturvårdsarbetet för att nå målet om att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden till år 2010.

- För att lyckas med Natura 2000 måste det bygga på lokal delaktighet och en bred förankring. När nätverket är på plats blir nästa utmaning att bevara naturvärdena för framtiden, säger Lena Sommestad

På konferensen deltar ett hundratal aktörer som bidragit till att ta fram Natura 2000-nätverket i Sverige. Konferensen äger rum på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Media är välkomna att delta i konferensen.Kontakt:
Anna Larsson
Tf pressekreterare
08-405 24 45
070-605 60 32
anna.larsson@environment.ministry.se

Nilla Thomson
Departementssekreterare
08-405 20 64


Läs mer i programmet för konferensen (http://www.regeringen.se/sb/d/2825/a/15851)