Mimer Information Technology AB

Mimer SQL stärker sin ställning inom bilindustrin

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2003 11:35 CEST

Nyligen skedde en kraftig utökning av Mimer SQL installationerna på Volvos IT:s anläggning i Torslanda, Göteborg. Databashanteraren Mimer SQL har sedan länge spelat en nyckelroll på fabriken och används bl.a. för planering och styrning av materialflödet till monteringsbanan samt kvalitetsuppföljning av de färdigmonterade personbilarna.

Mimer SQL Engine ingår i flera olika produktionssystem, men också i system för kvalitetsmätning och tidredovisning. Systemen är utvecklade av Volvo Information Technology (Volvo IT), som också sköter driften och underhållet av de flesta av systemen på fabriken i Torslanda. Den ökade produktionen har medfört att Volvo IT nyligen valde att öka antalet Mimer SQL-licenser i Torslanda-fabriken.

- Den senaste ordern från Volvo IT är ett bra bevis på hur Mimer SQL framgångsrikt används för system med tusentals samtidiga användare, säger Per Harsem, försäljningschef, Upright Database Technology. – Att vi som underleverantör till Volvo IT i snart två decennier har kunnat uppfylla alla de hårda tillgänglighets- och prestanda-krav de ställt på sina databaser är mycket tillfredställande, avslutar Per Harsem.

Utökningen av Volvo IT:s Mimer SQL-licenser genomfördes under våren och sommaren 2003, och parterna har kommit överens om att ej offentliggöra ordervärdet.

För mer information, kontakta
Per Harsem, CSO, Upright Database Technology AB
Tel: 018-780 92 32, Mobil: 0730-299 206
E-post:per.harsem@upright.se, Webb: http://www.mimer.com

Fakta om Upright DatabaseTechnology AB
Upright Database Technology är världsledande på underhållsfria databaser. Produkterna Mimer SQL Mobile, Mimer SQL Embedded och Mimer SQL Engine vänder sig främst till produktutvecklande företag. Ingår i Upright koncernen.

Fakta om Volvo IT
Volvo IT är Volvokoncernens och Fordägda Volvo Personvagnars största IT-leverantör. Bland kunderna finns även andra globala industriföretag. Tjänsteutbudet inkluderar bland annat IT-drift, SAP-lösningar och product lifecycle management, PLM.