Konsumentverket

Min El lovar skärpning efter KO-kritik

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2010 15:36 CEST

Konsumentverket har sedan sommaren 2009 mottagit ett stort antal anmälningar om Min El:s marknadsföring. Vissa har klagat på att de fått ett bekräftelsebrev från Min El om att avtal ingåtts, trots att de aldrig varit i kontakt med Min El. Andra har fått samma bekräftelsebrev efter att de endast sagt ja till skriftlig information om erbjudandet.

Enligt andra anmälningar har säljare från Min El felaktigt påstått att de kommer från konsumentens nuvarande energibolag eller att det är samma ägare bakom båda bolagen. Detta har konsumenterna upptäckt först i samband med att avtalet tecknats eller när bekräftelsebrevet från Min El kommit.

Konsumentverket har vid två tidigare tillfällen kritiserat Min El:s marknadsföring och ansett den vara vilseledande och otillbörlig. Trots det har anmälningar mot företaget fortsatt att komma in.

Men enligt Min El har nu en kontrollfunktion införts som ska förhindra att avtal ingås utan konsumentens uttryckliga medgivande.

Min El har även godkänt ett förbudsföreläggande från KO som innebär att företaget riskerar ett vite på en halv miljon kronor om företaget fortsätter med den kritiserade marknadsföringen

Konsumentverket är en statlig myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen. Konsumentverket finns i Karlstad där cirka 120 personer arbetar med konsumentfrågor av skiftande slag. Varor och tjänsters säkerhet, företagens reklam och avtalsvillkor, privatekonomi samt konsumentrelaterade handikapp- och miljöfrågor är några av våra områden. Vi utbildar också kommunernas konsumentvägledare, samhällsvägledare samt budget- och skuldrådgivare. Dessutom bevakar vi konsumenternas intressen inom EU. En annan central uppgift är att föra ut aktuell och relevant information till konsumenterna på vår webbplats www.konsumentverket.se.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som strävar efter att vara fri från diskriminering och ge alla lika möjligheter.