Min Geaidnu - Mijá Gäjnno - Mijjen Geajnoe

Min Geaidnu vill ha öppet arbetssätt i Sametinget

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2013 12:06 CEST


Pressmeddelande 2013-06-16


Sametingspartiet Nya Min
Geaidnu riktar sig nu direkt till alla nya Sametingsledamöter med ett
personligt brev och föreslår ett nytt öppet arbetssätt där fokus ligger på
viktiga samiska utvecklingsfrågor istället för diskussioner mellan partierna.


Nya Min
Geaidnu skriver:

 “Vi är angelägna om att vi tillsammans kan
skapa ett så bra Sameting som möjligt som företräder det samiska folket på ett
ansvarsfullt sätt. Vi har också uppfattat ett tydligt budskap från väljarna att
samarbete är ett måste om vi ska lyckas förändra både Sametinget och den
politik vi alla vill föra, framförallt mot staten och de storföretag som agerar
exploatörer i Sápmi.


Det
finns ett otal viktiga frågor att arbeta med för Sametinget. Det är t.ex. en
utveckling av Sametingets arbetssätt där de visionära och strategiska
diskussionerna är viktiga. Arbetet med Självstyre för Sápmi, Sametingets roll
vad gäller intrång på markerna genom gruvexploateringarna och
rovdjurspolitiken, språkfrågor, sociala frågor, traditionell kunskap m.m. är
exempel på viktiga frågor där det behövs en så enad samisk kraft som möjligt
för att vi ska lyckas förändra vår situation.


Önskvärt
är om vi tillsammans kunde göra ett försök att leda Sametinget utan att bilda
s.k. regeringsallianser. Vi skulle kunna välja en styrelse i positiv anda där
så många partier som möjligt medverkar. Vi upplever att det inte är så stor
skillnad på den grundläggande politiken i de olika partierna. Vi tror därför
att vi med framgång kan arbeta fråga för fråga i styrelse, nämnder och plenum.
Självklart är att partier kan ingå valtekniskt samarbete för att få platser i
olika organ, det ser vi som naturligt.


Nya
Min Geaidnu har utifrån detta synsätt ingen avsikt att medverka i någon
allians. Nya Min Geaidnu är dock beredd att ta på sig ansvaret för att leda Sametingets
styrelse med utgångspunkt från ett öppet, positivt och ansvarstagande
samarbetsklimat.


Vi tror att vi kan skapa en glädje i den
samiska politiken när vi tillsammans enas om de stora utmaningarna.”


Mer information:

Ol-Johán Sikku, Vägvisare

+46 70 171 80 34

ol-johan@hotmail.se