BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Mina föräldrar är skilda - vad säger barnen och hur hjälper vi dem?

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2006 09:50 CEST

Det är skönt att få prata om när mamma och pappa skilde sig.
Jag vill vara med i gruppen för att mina föräldrar bråkar mycket.
Det kan vara roligt att någon stödjer mig och att jag får nya vänner.

(Citat ur dagboken Skilda Världar på BRIS.se)

Barbro Anderssons och Birgitta Granes bok Mina föräldrar är skilda knyter
an till ett viktigt fokusområde för BRIS i år: barn och familjer. I
Sverige har idag ungefär 500 000 barn skilda föräldrar, och
familjekonflikter är den vanligaste orsaken för barn och ungdomar att
kontakta BRIS. Under 2005 inkom 3 600 samtal och mejl från barn i detta
ämne.

En dryg tredjedel av alla barn som kontaktar BRIS lever i Skilda Världar,
det vill säga har en familjebild som är konsekvensen av en
skilsmässa/separation. Detta tema är också framträdande i BRIS
vuxentelefon.

- Många barn och ungdomar kontaktar oss ofta efter skilsmässan därför att
de inte känner sig lyssnade på. Andra vågar till exempel inte berätta vem
de vill bo hos av rädsla för att såra den andra föräldern. När föräldrar
skiljer sig uppstår svåra frågor med lojalitet och skuld hos barnen.
Därför är det med glädje och stolthet som BRIS ger ut denna bok, säger Eva
Waltré, BRIS samordnare av stödverksamheten.

Författarna Barbro Andersson och Birgitta Grane är båda familjebehandlare
inom socialtjänsten med inriktning på stöd till familjer som separerat.
Mina föräldrar är skilda handlar om deras omfattande erfarenhet av
gruppverksamhet för dessa barn. Mot bakgrund av att det finns en allt
större efterfrågan av att erbjuda barnen ett eget forum för att tala om
sin skilsmässa, fungerar boken också som en konkret handledning i hur
arbetet kan läggas upp.

På webbplatsen BRIS.se kommer parallellt dagboken Skilda Världar att
presenteras med inriktning mot föräldrar och gruppledare som vill ha råd,
stöd och ökad kunskap om problematiken ur ett barnperspektiv. Dagboken
Skilda Världar innehåller tio pedagogiskt utformade träffar för barn till
skilda/separerade föräldrar med autentiskt återgivna barncitat.

- En skilsmässa är så "vanlig" att barn inte har så många möjligheter att
prata med någon som inte är mamma och pappa om detta, trots att
skilsmässan kan vara det svåraste som hänt i deras liv. Både barn och
föräldrar bär på sorg över att familjen inte kunde fortsätta att vara en
familj, säger Barbro Andersson och Birgitta Grane.

Välkomna till pressträff/releasemöte på Clarion Hotel Stockholm,
Ringvägen 98 (vid Skanstullsbron) fredagen den 31 mars 13.30 ? 15.00.
Kaffe och tårta serveras. Anmälan till lovisa.agren@bris.se Eva Waltré
har telefon 08-598 888 34 eller 070-424 30 17. Birgitta Grane kan nås på
08-508 17 304