Drömmen om det goda

Mindfulness mot mobbning och stress i skolan - seminarium i riksdagen 16 juni kl. 13.30-16.00

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2011 16:18 CEST

I den intensiva debatten om mobbning, sjunkande kunskapsnivåer och ökande psykisk ohälsa i den svenska skolan, har projektet Drömmen om det goda bjudits in att presentera sin blomst­rande pilot­verksamhet, med mind­ful­nessbaserade stillhetsmetoder som introducerats och använts sedan femton år på alla nivåer av den svenska skolan, från förskola till gymnasium.

Vi tror att mindfulness- och stillhetsmetoder i förskolan och skolan kan minska stress och mobbning bland barn och ungdomar och bidra till att skapa den lugna och trygga lärmiljö som den nya skollagen föreskriver.

Drömmen om det goda-projektet och dess mindfulnessbaserade stillhetsmetoder för förskola och skola, har utvecklats inom den ideella och politiskt och religiöst obundna föreningen Dream of the Good, ett nätverk av engagerade pedagoger, rektorer, terapeuter, psykologer, läkare, journalister, företagsledare, med flera.

Forskning kring Drömmen om det goda-metoderna visar att de ger goda resultat, bland annat minskad psykisk ohälsa, mindre emotionella problem, minskad stress, förbättrade relationer till kamrater och förbättrad trivsel i skolan.

Vid seminariet presenterar vi goda exempel och färska forskningsresultat kring användan­det av mindfulness- och stillhetsmetoder i den svenska förskolan och skolan.

Seminariet kommer att filmas och finnas tillgängligt från vecka 25 på föreningens hemsida:

www.dreamofthegood.org

ALLA JOURNALISTER HÄLSAS VÄLKOMNA!

Tid:               Torsdagen den 16 juni, kl. 13.30-16.00.

Plats:            Mittpoolen, Riksdagshuset Östra, ingång Riksgatan 2.

Anmälan:     Till lina.nygren@riksdagen.se snarast - få platser kvar.

Program:     Se nedan!

Info:             Kontakta Marie Boris-Möller, ordförande i Dream of the Good:

                     tel: 0708-58 11 54, e-post: mborismoller@gmail.com

PROGRAM FÖR SEMINARIET

13:30-13:35         Inledning: Anne Marie Brodén hälsar välkommen!

Anne Marie Brodén, riksdagsledamot, ledamot i Kulturutskottet, ordförande i Folkbildningsrådets expertgrupp och ledare för nätverket Kultur- och hälsagruppen i riksdagen

13:35-13: 50        Varför ska vi meditera?

Stefan Einhorn, professor vid Karolinska institutet, överläkare vid Radiumhemmet                

13:50-14:05         Meditation och stillhet kan göra det lättare för oss att lära och förbättra de sociala relationerna

Walter Osika, med dr, specialist i internmedicin, kardiologi och psykiatri, Stressforskningsinstitutet vid Stockholms Universitet.

Det finns ett vetenskapligt bevisat samband mellan meditation/mindfulnessövningar och minskad stress, ångest, depression och aggression, samt goda effekter på koncentrationsförmåga, arbetsminne och upp­märksamhet. För att främja lärandet i förskola och skola, och minska risken för konflikter och mobbning, behöver vi reflektera över och motverka den stress som följer med vår livsstil och våra självbilder, och hitta ett inre lugn. Som vanligt är det grundläggande att vi vuxna, som föräldrar, lärare och även politiker, före­går med goda exempel – barn gör inte som vi säger, utan som vi gör.

14:05-14:10         Drömmen om det goda - en beprövad mindfulness- och stillhetsmetodik för förskola och skola

Anna Bornstein, författare, journalist, initiativtagare till Drömmen om det goda-metodiken

Marie Boris-Möller, ordförande i Dream of the Good

Drömmen om det goda-metodiken innehåller fyra mindfulnessbaserade metoder: Stillhet, Beröring, Reflektion och Rörelse (yoga och qigong). Den har utvecklats i möte med skolans verklighet och har prövats framgångsrikt på alla nivåer av skolan, från förskola till gymnasium, under många år.

14:10-14:25         Forskning om stillhetsmetoder i klassrummet

Yvonne Terjestam, lektor vid Linnéuniversitetet, författare till boken ”Mindfulness i skolan”.

Den hektiska, intensivt utåtriktade livsstilen i samhället bidrar till den oroande ökningen av stressrelaterade problem bland barn och unga. Inom ramen för forskningsprojektet ”Barn i balans” studerar psykologen Yvonne Terjestam meditationsbaserade metoder för stresshantering i skolan. Resultaten visar att regel­bunden träning av metoderna minskar stress och ökar psykologiskt välmående.

14:25-14:35         Pröva Fredskraftqigong – en femtusenårig kinesisk mindfulnessbaserad metod för hälsa!

Fan Xiulan, kinesisk qigongmästare, grundare av Biyunskolan, uppskattad internationell förespråkare för den kinesiska medicinens egenvårdsmetoder, verksam i bl a Skandinavien, Tyskland, USA och Brasilien.

14:35-14:50         Drömmen om det goda - att skapa bättre förutsättningar för barns hälsa, lärande och utveckling

Ann-Kristin Källström Sundgren, förskolechef vid förskolorna Armbandet och Kättsätter i Norrköping, en av ledarna i kommunens arbete med implementering av den nya läroplanen i förskolorna.

Norrköping är sedan 2008 officiell pilotkommun för Drömmen om det goda. Ett åttiotal förskolor och skolor i kommunen har berörts av arbetet med lugn och ro-metoderna. På de två stora förskolorna Arm­bandet och Kättsätter har man arbetat med Drömmen om det godas mindfulness- och stillhets­metodik sedan 1996. Barnen vid de båda förskolorna är glada, positiva och trygga, har god självkänsla och kan samarbeta, leka och visa empati och medkänsla för varandra. Andelen långtids­sjuk­skriv­na bland personalen har mins­kat från 50 procent till näst intill noll och sjuk­frånvaron är mycket låg.

14:50-15:30         Panelsamtal: Kan mindfulness- och stillhetsmetoder hjälpa oss att komma tillrätta med mobbning och skapa ”trygghet och studiero” i skolan?

Moderator: Ann Lagerström, författare och journalist

Marie Ryd, dr med vet, vetenskapsskribent, mindfulnessinstruktör

Fredrik Livheim, leg psykolog, forskare vid FORUM Forskningscentrum för psykosocial hälsa

Jessica Lilo, M Sc i biomedicin, yoga- och meditationslärare

Walter Osika, med dr, specialist i internmedicin, kardiologi och psykiatri, Stressforskningsinstitutet

Betty Malmberg (M), riksdagsledamot i Utbildningsutskottet

15:30-15.40         Avrundning: Anne Marie Brodén sammanfattar seminariet

15:40-16:00         Pröva på mindfulness- och stillhetsmetoder


Dream of the Good, Johan Enbergs väg 20, 171 61 Solna, tel. +46-8-660 04 25

E-post: yes@dreamofthegood.org   Hemsida: www.dreamofthegood.org

Drömmen om det goda är en hälso- och fredsmetodik utvecklad med syfte att skapa lugn och ro i skolan. I Sverige pågår sedan femton år försöksverksamhet i ett stort antal förskolor och skolor med Drömmen om det goda-metodikens enkla, mindfulnessbaserade metoder: Stillhet (avslappningsövningar), Beröring (enkla massageövningar), Reflektion (livssamtal) och Rörelse (yoga och qigong). Metodiken initierades 1995 av författaren Anna Bornstein och har drivits fram som ett nätverksprojekt inom den ideella föreningen Dream of the Good i samarbete med Peace Appeal Foundation. Metodiken används på flera skolor i Sverige idag med ett mycket gott resultat och har i flera forskningsstudier visat sig fungera för både förskolan, grundskolan och gymnasiet. Norrköpings kommun är sedan 2008 pilotkommun.