Mindfulnesscenter AB

Mindfulness – via internet – effektivt mot ångest

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2013 14:07 CET

Ångesttillstånd är vanliga. Ca 14-18 % i en befolkning drabbas under ett år. Hittills har KBT(kognitiv beteende terapi) varit förstahandsval vid behandling av ångesttillstånd (Socialstyrelsen 2010). KBT via internet har tidigare visats vara ett värdefullt tillskott till KBT -behandling ansikte mot ansikte.

Den nya svenska randomiserade kontrollerade studien visar att mindfulnessbehandling via internet kan vara ett komplement eller alternativ till KBT via internet vid social-, panik och generell ångest. Behandlingseffekten motsvarar den vid KBT. Författare till artikeln är, förutom undertecknad, bland andra professorerna i psykologi Per Carlbring och Gerhard Andersson.

Många med ångest får idag inte den hjälp de behöver. En fördel med internetbehandling är bland annat att den har hög tillgänglighet, låg kostnad och kan ske anonymt.

Mindfulnessbehandling mot ångest har tidigare visat sig vara effektiv vid deltagande vid gruppmöten på 2.5-3 timmar en gång i veckan under åtta veckor under en instruktörs ledning. Träningsdosen i en studie var i genomsnitt 34 minuter per dag.

I den aktuella studien – publicerad i Behavior Therapy den 25 november - var den genomsnittliga träningsdosen 7 minuter per dag. Ingen instruktör eller grupp var involverad.

Se: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005789413001044

Med KBT och Mindfulnessbehandling via internet är det möjligt att nå stora grupper individer som annars inte skulle få hjälp. Och behandlingen kan genomföras från hemmet.

Det är också sannolikt att förskrivningen av beroendeframkallande bensodiazepiner skulle kunna minskas om KBT- och mindufulnessprogram via internet görs brett tillgängliga. Den totala förskrivningen av benzodiazepiner innebär statistiskt att 5 % av hela befolkningen varje dag behandlas med en dygnsdos bensodiazepiner. För åldersgrupper över 65 år är siffran avsevärt högre ca 10-25 %.


För mer information:

Ola Schenström
Läkare, specialist i allmänmedicin, mindfulnesslärare, skapare av mindfulnessprogrammet mot ångest – tillsammans med psykologen Viktor Åström.

070-608 50 48
ola@mindfulnesscenter.se


Mindfulnesscenter AB är Sveriges ledande utbildningsföretag inom Mindfulness.

Dr. Ola Schenström har bland annat skapat Sveriges mest sålda mindfulnessprogram Här & Nu, skrivit boken Mindfulness i vardagen som sålt i över 40 000 ex - och nu lanserat världens första internetbaserade mindfulnessprogram.

Allt finnes på http://www.mindfulnesscenter.se

Facebook: http://www.facebook.com/pages/Mindfulnesscenter/108547695847407