Neuroförbundet

Mindre än hälften har fått hjälp med sin smärta i Värmland

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2011 08:29 CET

Endast 15 % har fått en smärtutredning i Värmland mot 18 % i landet i stort. Detta visar den smärtenkät som Neurologiskt Handikappades Riksförbund har gjort bland sina medlemmar i Sverige och Värmland. En enkät som också visar att endast hälften uppger att de har fått hjälp med sin smärta i Värmland. Det är dock bättre än rikssnittet där något mindre än hälften har fått hjälp.

- Behovet av specialistvård inom detta område är stort. Det är i dag långa väntetider och stora problem med att få träffa kvalificerade läkare, även om det verkar vara något kortare väntan i VG-regionen. Kompetensen saknas idag på sina platser. Därför behövs det skapas smärtteam som samlas kring patienten. Det vore en viktig del i arbetet med att rusta upp neurosjukvården i Sverige.

Det säger Kathleen Bengtsson-Hayward, förbundsordförande i Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) med anledning av att NHR arrangerar smärtkonferens i Karlstad.

- 20-25 % av alla vuxna lider av kronisk smärta. Den kroniska smärtan är ett kostsamt problem: arbetsbortfall och läkemedel samt vårddagar på sjukhus. Men minst lika viktigt är patienternas lidande och försämrade livskvalitet samtidigt som de många gånger inte ges möjlighet till specialistkompetens inom sjukvården, säger Kathleen Bengtsson-Hayward.

Enkätresultatet är nedslående. Därför vill vi rikta strålkastarljuset på smärtan. Den 7 november mellan 17-20 går konferensen om neuropatisk smärta av stapeln på Karlstad Kommun, Västra Torggatan 26, Karlstad. Det blir en dag med fokus på smärta från professionens och patientens perspektiv.

Läs mer på: http://www.nhr.se/om-nhr/kalender/varfor-gor-det-ont/

För ytterligare information:

Kathleen Bengtsson-Hayward, förbundsordförande, 0705 - 521 592, kbh@nhr.se

Bild: http://www.nhr.se/pressbilder

Kontaktperson som kommer att vara på arrangemanget: Annica Bernehjält, 0708 – 84 60 61, abt@nhr.se

Neurologiskt Handikappades Riksförbund är en ideell och politiskt obunden intresse-, service- och kamratorganisation. Vi verkar på riks-, läns- och lokal nivå. Vi arbetar bl.a. genom att stödja forskning, samt genom utrednings- och utvecklingsarbete. Förbundet har idag drygt 13 000 medlemmar. NHR verkar för att personer med neurologiska sjukdomstillstånd skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och därigenom förbättrade levnadsvillkor.