E.ON Sverige AB

Mindre brand släckt i avfallsanläggningen på O1

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 13:41 CEST

Vid lunchtid idag konstaterades en kraftig rökutveckling i ett begränsat utrymme i avfallsanläggningen på O1. Räddningstjänsten var snabbt på plats och fick omgående situationen under kontroll. Röken kunde härledas till en ventilationsutrustning. Inga personskador har rapporterats och för närvarande pågår utvädring och analys av skadorna på ventilationsutrustningen samt vad som kan ha orsakat händelsen.

Händelsen har ingen påverkan på driftverksamheten och följaktligen sker maximal leverans från samtliga tre OKG-reaktorer.


Ytterligare information lämnas av:

Anders Österberg
Informationschef
Tel: 0491 – 78 63 54

OKG Aktiebolag är ett dotterbolag i E.ON Sverige. Företagets verksamhet är koncentrerad till Simpevarp, tre mil norr om Oskarshamn. Med cirka 850 medarbetare driver och utvecklar OKG tre kärnkraftsreaktorer med en sammanlagd effekt på 2 300 MW. Under 2005 levererades drygt 16,5 miljarder kilowattimmar till den nordiska elmarknaden. Företaget svarar kontinuerligt för en dryg tiondel av Sveriges elförsörjning och omsätter årligen ungefär 3 miljarder kronor. OKG är miljöcertifierat enligt ISO 14001.