Regus

Mindre företag känner sig bortglömda

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 14:13 CET

Stockholm 16 november 2010: Tre fjärdedelar (76 procent) av småföretag i Norden uppger att de känner sig bortglömda av myndigheter och institutioner i samhället och att deras intressen inte tas tillvara. Detta visar en ny undersökning av Regus.

Femtusen småföretag i 78 länder svarade på frågor om hur deras intäkts- och vinstresultat sett ut de senaste åren. 232 nordiska företag deltog i undersökningen.

Mer än hälften (53 procent) av småföretag i Norden tycker att banker borde tvingas att låna ut mer pengar till entreprenörer och småföretag, eftersom tillgång till kapital är av yttersta vikt för att de ska kunna komma igång med sin verksamhet. Motsvarande siffra globalt är 74 procent.

82 procent av nordiska företag anser att staten borde gå in med pengar för att stötta deras verksamhet (86 procent globalt), medan 61 procent (72 procent globalt) tycker att det borde vara straffbart med sena betalningar.

Undersökningen visar också att mindre företag generellt sett är mer flexibla än sina större motsvarigheter vad gäller arbetsplats (76 procent jämfört med 66 procent). 94 procent av nordiska företag uppger att de har flexibla arbetstider och 93 procent kan arbeta från andra platser än från kontoret.

Hälften av mindre nordiska företag kommer att anställa personal under det närmaste halvåret, och 18 procent planerar att anställa kvinnor som vill komma tillbaka till jobbet efter sin mammaledighet.

– Mindre företag är väldigt viktiga för ett lands ekonomi. Trots detta kämpar de för att göra sin röst hörd. I efterdyningarna av lågkonjunkturen har de haft svårigheter att säkra kapital och ha ett stadigt kassaflöde. Trots detta ser vi tydliga tecken på att mindre nordiska företag förbereder sig på den kommande högkonjunkturen genom att nyanställa. Istället för att dra ner på resurser, väljer nordiska småföretag att öka sin flexibilitet vad gäller kontorsutrymme och dra ner på hyrorna för att kunna attrahera och belöna sina medarbetare, som alla kan dra nytta av en bättre balans mellan arbete och fritid, säger Mark Dixon, vd för Regus.


För mer information:
Lovisa Fredriksson, BondPR
T: +46 (0) 734 333 110
E: lovisa@bondpr.com


Om Regus
Regus är världens största leverantör av innovativa kontorslösningar. Regus erbjuder allt från fullt utrustade kontor till professionella mötesrum, business lounges samt videokonferensverktyg. Regus erbjuder ett nytt sätt att arbeta på, vare sig det är hemifrån eller från kontoret.

Företag som Google, GlaxoSmithKline och Nokia, samt tusentals små och medelstora växande företag, drar nytta av att outsourca sina kontor och arbetsplatser till Regus.

Över 800 000 kunder använder Regus kontor dagligen. Regus finns på totalt 1 100 platser i 500 städer och 85 länder. Detta gör det möjligt för kunder och företag att arbeta var som helst, när som helst och hur som helst. För mer information, se www.regus.se

Om Regus
Regus är världens största leverantör av innovativa kontorslösningar. Regus erbjuder allt från fullt utrustade kontor till professionella mötesrum, business lounges samt videokonferensverktyg. Regus erbjuder ett nytt sätt att arbeta på, vare sig det är hemifrån eller från kontoret. Företag som Google, GlaxoSmithKline och Nokia, samt tusentals små och medelstora växande företag, drar nytta av att outsourca sina kontor och arbetsplatser till Regus.

Över 500 000 kunder använder Regus kontor dagligen. Regus finns på totalt 1 000 platser i 450 städer och 80 länder. Detta gör det möjligt för kunder och företag att arbeta var som helst, när som helst och hur som helst. För mer information, se www.regus.se