Finansinspektionen

Mindre företag sämre på att följa FI:s regler om klagomål

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 11:04 CEST

Finansinspektionen har granskat hur 196 bolag inom områdena bank, fond, värdepapper och försäkring följer FI:s regler om klagomål. Undersökningen visar att företag med få anställda är sämre än större företag på att följa gällande regler. Detta visas i rapporten som FI publicerar idag.

Företag med få anställda är sämre än stora företag på att följa FI:s föreskrifter och råd om klagomålshantering. De mindre företagen finner man främst på fondområdet och försäkringsområdet, som i denna undersökning bestod av både försäkringsbolag och försäkringsmäklarföretag. Vart femte av dessa företag saknar helt policy för hur de ska bemöta klagomål och vart tionde företag saknade rutiner.

De mindre företagen angav som främsta skäl till att inte följa regelverken att de hade för få anställda. De menade att reglerna inte vara relevanta i deras verksamhet. FI anser dock att konsumenterna har rätt till likvärdigt omhändertagande och information oavsett om de har vänt sig till ett större eller ett mindre företag. Alla företag ska därför ha rutiner och information kring klagomål.

Generellt är företagen dåliga på att använda internet som informationskanal när det gäller klagomål. Information om klagomålshantering saknas helt, är ofullständig eller svår att hitta på företagens hemsidor. FI anser att företagen måste bli bättre på att tillhandahålla denna information.

Även inom klagomålshantering finns det risk för intressekonflikter. FI anser att företagen måste beakta detta och den person hos företaget som har deltagit i den ursprungliga avtalsuppgörelsen med kunden inte ska besluta i ett klagomålsärende med samma kund. Hos vart fjärde företag inom fond- och försäkringsområdena var dock detta inte fallet.

Johan Terfelt,
jurist
Tel 08-787 81 58

Maria Lundh,
informatör
Tel 08-787 81 97

Läs rapporten på www.fi.se