Naturvårdsverket

Mindre försurning, mindre kalk över landet

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 11:12 CET

De försurande utsläppen över Sverige minskar och kalken ska spridas effektivare. Därför kan kalkningen av sjöar och vattendrag minska ytterligare.

Det är Naturvårdsverkets inriktning när 183 miljoner kronor fördelas till länsstyrelserna för åtgärder som ska minska försurningens negativa effekter.Merparten, 139 miljoner kronor, ska användas till kalkning. 17 miljoner går till så kallad biologisk återställning efter kalkning. Det kan handla om att ta bort spridningshinder för fisk i vattendrag eller att skapa nya vandringsvägar. Då kan arter som slagits ut av försurningen återvända till sjöar och vattendrag.I år har Naturvårdsverket särskilt granskat hur länsstyrelserna anpassat sin kalkning till försurningen.–Kalkningen kan minska ytterligare utan att det blir sämre resultat. Det visar exempel från Västerbottens och Jämtlands län. Vi kan nu satsa mera pengar på att ta fram prognoser av försurningen i kalkade vatten, säger Ulf Larsson, handläggare på Naturvårdsverket.10 miljoner kronor har avsatts för Skogsstyrelsens åtgärdsprogram mot markförsurning. Där ingår bland annat att utveckla metoder för att åtgärda försurade sjöar och vattendrag genom att kalka skogsmarken samt att värdera nyttan av markkalkning jämfört med vattenkalkning. Markförsurning är mest uttalad i sydvästra Sverige.Naturvårdsverket fördelar till Länsstyrelsen i Stockholms län 171 500 kr, Södermanland 289 700 kr, Östergötland 883 900 kr, Jönköping 15,7 miljoner, Kronoberg 9,0, Kalmar 6,3, Blekinge 4,3, Skåne 2,3, Halland 11,7, Västra Götaland 26,0, Värmland 28,7, Örebro3,4, Västmanland 1,2, Dalarna10,2, Gävleborg 6,0, Västernorrland 21,1, Jämtland 15,5 samt Västerbottens län 20,2 miljoner kronor. Gotland, Uppsala och Norrbottens län får inga bidrag eftersom de inte har försurade sjöar och vattendrag.Fakta: Från 1990 till 2004 har det försurande nedfallet av svavel minskat med cirka 60 % och nedfallet av kväve med cirka 30 %. Minskningen är dock inte tillräcklig för att uppnå de nationella målen. Naturens återhämtning efter försurningen tar dessutom lång tid. Särskilt tydligt är detta i landets sydvästra delar där man har en uttalad markförsurning.

Läs hela beslutet
http://www.naturvardsverket.se/dokument/natur/kalk/kalkdok/pdf/kalkpr.pdf


För information om hur medlen kommer att användas regionalt kontakta länsstyrelsen.För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karin von Arnold, Skogsstyrelsen, 036-15 55 09, 070-268 43 22

Ulf Larsson, handläggare landmiljöenheten, 08-698 13 71, 0708-23 18 01 ulf.larsson@naturvardsverket.se
Anna-Helena Lindahl, chef landmiljöenheten, 08-698 12 14, 0709-82 39 65,

anna-helena.lindahl@naturvardsverket.se ,
Anneli Nivrén, presschef, 08-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.seNaturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Verket är pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Antalet anställda är 550.