Vänsterpartiet Malmö

Mindre makt till EU - reservation från Vänsterpartiet Malmö

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2011 13:02 CET

Vi i Vänsterpartiet väljer att reservera oss på dagens KS (110202) mot remissvaret på EU-kommissionens meddelande ”På väg mot en inre marknadsakt – Att skapa en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi”. Utifrån vårt EU-motstånd är det omöjligt för oss bifalla ett yttrande som exempelvis ser europeisk skatteharmonisering som positivt för Malmö kommun.

Eftersom meddelandet från EU-kommissionen innebär så långtgående negativa förändringar av EU:s befogenheter så har vi istället valt att lyfta fram de fem minst angelägna åtgärderna för Malmö kommun. Följande punkter valde vi att fokusera på:

Minst angelägna åtgärderna

Förslag nr 16: Att ge riskkapitalfonder fritt tillträde till alla marknader inom EU, genom att ta bort hinder för gränsöverskridande verksamhet riskerar att öka den finansiella oroligheten snarare än att stabilisera densamma. Snarare är det så att begränsningar på kapitaltransaktioner är att föredra, genom exempelvis en Tobinskatt.

Förslag nr 17: Vi bedömer det som att förutsättningarna för att den föreslagna lagförändringen ska landa i ett resultat som tar social hänsyn är minimal. Snarare är det så, beaktat den politiska majoriteten i EU samt det fokus som ligger på den fria marknaden, att resultatet riskerar att än tydligare lyfta fram krav på exempelvis lägsta anbud. Detta strider mot Malmö kommuns ambitioner och vilja att upphandla varor och tjänster utifrån andra parametrar än ekonomiska, såsom ekologiska och sociala.

Förslag nr 19: Kommissionen avser att ta fram ett gemensamt skatteunderlag för bolagsbeskattning som bland annat ska syfta till att minska skattebelastningen. Vi ser en tydlig risk för att bolagsskatterna generellt sänks i denna harmoniseringsiver vilket skulle ha negativa effekter på sysselsättning, tillväxt och välstånd.

Förslag nr 30: I relation till utstationeringsdirektivet är det Malmö kommuns åsikt att det mest prioriterade är att garantera och se till att arbetstagares fackliga och sociala rättigheter överordnas arbetskraftens fria rörlighet inom EU.

Förslag nr 42: Harmoniserade skatteregler är ett intrång i den nationella och kommunala självständigheten och utgör, som vi ser det, också en risk för minskade kommunala skatteintäkter. De problem som finns vid exempelvis arbetspendling bör lösas bilateralt.

 

För mer information kontakta:

Hanna Gedin, ersättare i kommunstyrelsen 0737-00 91 78

Sara Svensson, presskontakt Vänsterpartiet Malmö 0709-13 44 10