Riksgäldskontoret

Mindre överskott än väntat i februari

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 09:46 CET

Statens betalningar i februari uppvisade ett överskott på 29,7 miljarder kronor. Det är 2,0 miljarder kronor mindre överskott än i Riksgäldskontorets senaste prognos.

Det primära överskottet (alla statliga betalningar exklusive räntebetalningar) var 29,1 miljarder kronor, vilket är 2,6 miljarder kronor mindre överskott än beräknat. Avvikelsen förklaras främst av att skatteintäkterna blev lägre. Vi bedömer att det är en omfördelning av skatteintäkterna mellan månader och att de blir något högre kommande månader. Samtidigt var Riksgäldskontorets nettoutlåning till myndigheter något lägre än beräknat.

Räntebetalningarna på statsskulden blev 0,6 miljarder kronor lägre än beräknat.

För tolvmånadersperioden t.o.m. februari uppgick lånebehovet till - 36 miljarder kronor (ett överskott). Statsskulden var 1 293 miljarder kronor i slutet av februari.

Utfallet av statens lånebehov för mars publiceras den 7 april 2006, kl. 9.30.

Frågor besvaras av:

Tord Arvidsson, tel: 08-613 47 53


Tabell över utfallet
http://hugin.info/133745/R/1037919/168301.pdf