Riksgäldskontoret

Mindre överskott än väntat i juli

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2003 09:40 CEST

Statens betalningar under juli gav ett överskott på 400 miljoner kronor, vilket är 2,3 miljarder kronor mindre än vad Riksgäldskontoret räknade med i sin senaste prognos. Det lägre överskottet förklaras främst av mindre nettoskatteinbetalningar än väntat.

Det primära lånebehovet (alla statliga betalningar exklusive räntebetalningar) uppgick till 300 miljoner, vilket är 3,1 miljarder kronor mer än beräknat. Huvudorsaken till ökningen är mindre skatteinbetalningar och större skatte­utbetalningar än vad kontoret räknat med. I motsatt riktning verkade mindre utbetalningar från statliga myndigheter samt att statens nettoutlåning var mindre än väntat.

Räntebetalningarna på statsskulden var 800 miljoner kronor lägre än prognostiserat.

För tolvmånadersperioden t.o.m. juli uppgick lånebehovet till 56,3 miljarder kronor. Statsskulden var i slutet av juli 1 193 miljarder kronor.

Utfallet av statens lånebehov för augusti publiceras den 9 september 2003, kl. 9.30.1

För mer information:
Gunnar Forsling, tel: 08-613 45 35

1 Publiceringsplan för 2003 finns på www.rgk.se. Den kan också beställas på tel. 08-613 47 40. På Internationella Valutafondens webbplats (http://dsbb.imf.org) tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för utfallet av statens lånebehov, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden (SDDS).